Utilități

Racordarea la rețeaua de gaze – legislație, acte necesare, pași de urmat

Racordarea la rețeaua de gaze este, de la finalul lunii martie 2021, gratuită pentru consumatorii casnici. De această gratuitate se bucură toți consumatorii care cer racordarea la gaze, dar, pentru ca acest fapt să se realizeze efectiv, este necesară întrunirea cumulată a unor condiții.

●       Cadrul legislativ

●       Cererea de racordare

●       Procedura și etapele de racordare

●       Încheierea contractului de furnizare gaze

●       Detalii importante de luat în calcul

Cadrul legislativ

La începutul lunii octombrie 2020, Parlamentul a votat o lege prin care consumatorii casnici ce doresc să se racordeze la rețelele de gaze și energie electrică, să fie racordați obligatoriu, indiferent de locul de consum, gratuit, și în termen de 90 de zile, de la obținerea autorizației de construire. Aceeași obligație revine furnizorilor și în cazul consumatorilor noncasnici, care se află la mai puțin de 2.500 de metri de rețea. Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale este obligat să suporte costurile necesare racordării, pe care le va recupera în decurs de cinci ani, prin tarifele de distribuție. Dispoziția legală a modificat prevederile referitoare la racordarea la gaze, din Legea energiei electrice și a gazelor naturale 123/2012. Detaliile referitoare la modul de realizare efectivă sunt prevăzute în ordinul Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), 178/2020.

Totodată, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, s-a alocat un buget disponibil de 968 milioane lei – din fonduri europene, prin Programul operațional Infrastructură mare (POIM). Perioada de implementare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii inteligente de distribuție a gazelor naturale, sprijinite prin POIM 2014-2020, se încheie la data de 31 decembrie 2023. La aceasta se adaugă Planul Național de Redresare și Reziliență, în vederea atragerii a circa 30 miliarde de euro fonduri nerambursabile, dintre care suma de 600 de milioane de euro ar urma să fie alocată tocmai acestui scop: al conectării locuințelor la rețeaua de gaz metan, luând în calcul dispozițiile legale în ceea ce privește gratuitatea oferită potențialilor consumatori care doresc să se racordeze.

Teoretic, legea este un uriaș pas înainte, în condițiile în care România stă extrem de slab la  gradul de conectare al populației la rețelele de gaze naturale. Astfel, doar aproximativ puțin peste 40% dintre locuințe, la nivel național, sunt racordate la rețeaua de gaze, iar procentul este sub 22%, în cazul locuințelor din mediul rural; astfel, se poate spune că peste jumătate din locuințele din țară folosesc ca sursă de energie pentru gătit gazul îmbuteliat sau, foarte rar, curentul electric, iar pentru încălzire, masa lemnoasă ori cărbunii. Această stare de fapt plasează România pe ultimul loc în Europa (Ungaria, de exemplu, are un procent de 90%), în ceea ce privește locuințele racordate la gaze, conform unui raport al Ministerului Mediului, referitor la Strategia Națională a Locuirii.

În practică, lucrurile nu sunt, însă, chiar atât de simple pe cât spune legea. Această ofertă de gratuitate a dus la o veritabilă avalanșă de cereri de racordare, în principal, la gaz, dar și la electricitate, ceea ce a pus companiile de distribuție, cărora dispozițiile din respectiva lege li se adresează, în imposibilitatea de a face față cheltuielilor pe care această branșare națională le impune. Mai mult, companiile de distribuție au reclamat faptul că le lipsesc fondurile, în plus, fiind în incapacitatea de a gestiona probleme de ordin logistic, de la forța de muncă până la utilajele necesare. 

Cererea de racordare

Legea prevede că racordarea la gaze pentru utilizatorii casnici, în scop exclusiv casnic, se adresează exclusiv, la cerere, operatorului de rețea de distribuție gaze naturale din zona unde este situată locuința pentru care se dorește racordarea la gaze.

Pe site-ul ANRE, există o listă completă a tuturor operatorilor. Pentru fiecare județ, este alocat un operator care primește aceste solicitări, în funcție de localitate. ANRE a acordat licențe primăriei din fiecare localitate (din mediul urban sau rural), indiferent dacă este complet, parțial sau chiar neconectată la sistemul național de gaze. La o simplă căutare, se poate identifica operatorul căruia trebuie adresată cererea de branșare la rețeaua de gaze. Lista completă se poate consulta la această adresă: https://portal.anre.ro/PublicLists/LicenteAutorizatiiGN.

O altă variantă de a contacta operatorul ce deservește zona în care se află locuința pe care dorește proprietarul să o racordeze la gaze este adresarea directă la primăria de pe raza localității. Cererea trebuie însoțită de documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra spațiului pentru care se dorește racordarea, copia actului de identitate al proprietarului și orice alte documente pe care solicitantul le consideră importante în susținerea cererii.

În cazul asociațiilor de locatari, cererea se depune în numele asociatiei de proprietari, iar toți aceștia trebuie să accepte condițiile. În plus, sunt necesare copia actului de constituire a asociaţiei, copia certificatului de înregistrare fiscală a acesteia și schița imobilului (care trebuie să cuprindă numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară, numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel), anexată sub formă de plan sau o descriere detaliată a acestuia.

Procedura și etapele de racordare

După depunerea cererii, operatorul rețelei de distribuție gaze naturale (OSD) va acoperi următoarele etape ale racordării:

●       operatorul face o evaluare a cererii de racordare și stabilește care sunt soluțiile tehnice pentru realizarea conductei necesare racordării;

●       are loc eșalonarea lucrărilor necesare racordării, în acord cu actualizarea planurilor de investiții;

●       se emite un aviz tehnic de principiu, în funcție de soluția tehnică prevăzută, în cazul în care nu există conductă necesară racordării, iar dacă aceasta există, se emite, de către operator, avizul tehnic de racordare;

●       în cazul în care conducta nu există și aceasta trebuie montată, operatorul rețelei de distribuție va întreprinde demersurile necesare pentru a obține certificatul de urbanism, avizele și acordurile autorizațiilor abilitate, precum și autorizația de construire a conductei necesare racordării;

●       după ce toate documentele sunt în posesia operatorului rețelei de gaze, se trece la etapa de proiectare a conductei în vederea racordării;

●       în paralel, are loc o verificare a documentatiei tehnice și a proiectului tehnic, aferente conductei necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE;

●       dacă toate aceste etape sunt parcurse, se trece efectiv la execuția conductei necesare racordării, iar urmărirea lucrărilor, recepția și punerea în funcțiune a conductei pentru racordare cad în sarcina operatorului de distribuție;

●       se stabilește soluția pentru racord și se emite avizul tehnic de racordare;

●       se obțin certificatul de urbanism, avizele și acordurile/autorizațiile emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord și proiectarea racordului; concomitent, se efectuează verificarea documentației tehnice și a proiectului tehnic aferente racordului; din acest moment, distribuitorul are la dispoziție 90 de zile pentru a pune la dispoziția solicitantului racordarea la gaze;

●       se realizează execuția racordului de către operatorul de distribuție sau prin intermediul operatorilor economici autorizati ANRE, urmărindu-se lucrările privind realizarea racordului;

●       au loc recepția și punerea în funcțiune a racordului.

Încheierea contractului de furnizare gaze

Cade în sarcina utilizatorului să întreprindă demersurile necesare pentru încheierea unui contract cu furnizorul de gaze naturale. Este important de luat în seamă faptul că furnizorul și distribuitorul sunt entități economice diferite. Dacă primul va livra gazele naturale utilizatorului, cel de-al doilea se ocupă de transportul lor de la sursă la locul de consum.

Astfel, pașii pe care trebuie să-i urmeze utilizatorul, fie că este o persoană privată, fie o asociație de locatari, sunt:

●       obţinerea avizului tehnic de racordare – de la operatorul de distribuție de rețea din zonă;

●       depunerea documentelor necesare pentru racordarea noului loc de consum, însoţită de cererea tip pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;

●       emiterea facturii pentru taxa de elaborare a avizului tehnic de racordare;

●       dovada plăţii taxei de elaborare a avizului tehnic de racordare;

●       eliberarea avizului tehnic de racordare;

●       încheierea contractului de racordare;

●       proiectarea şi execuţia instalaţiei în interiorul locuinței;

●       recepția instalaţiei din interior și de la racord la locuință;

●       încheierea contractului de furnizare gaze naturale.

Detalii importante de luat în calcul

În conformitate cu prevederile noilor legi, la care s-a făcut referire mai sus, costurile legate de racordarea până la „poarta casei” sau „ușa apartamentului” cad în sarcina operatorului rețelei de distribuție. Ceea ce trece de aceste limite prestabilite este suportat de utilizator.

Este important de spus că o parte dintre costurile de racordare până la proprietate se vor regăsi în costul cerut de distribuitor pentru transportul gazului, care se va regăsi pe factură. Un utilizator de gaze naturale achită contravaloarea gazului natural consumat, dar și costurile legate de transportul acestuia de la sursă la utilizatorul casnic, situație valabilă și pentru energia electrică. 

Dat fiind faptul că numărul de cereri de racordare la rețeaua de gaze este foarte mare, în încercarea de a debloca situația, ANRE a emis o reglementare referitoare la posibilitatea ca cei care doresc racordarea la rețeaua de gaze să poată plăti lucrările de racordare în avans, urmând ca apoi să-și recupereze banii de la firmele de distribuție, în termen de maximum cinci ani. Totuși, cine optează să plătească nu poate fi racordat înainte de cel care invocă legea, având posibilitatea să beneficieze de gratuitate.

Este bine de știut că dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale nu vor mai putea transfera către proprietarii individuali cheltuielile făcute cu racordarea la reţeaua de electricitate şi la cea cu gaze naturale, deoarece aceste costuri vor fi acoperite de către distribuitori sau vor fi recuperate de la aceștia, în cazul în care constructorii vor ajunge să le achite. Aceste prevederi se regăsesc în două ordine ale ANRE, publicate la începutul lunii aprilie 2021, în Monitorul Oficial.

Procedura de racordare la gaze pe cheltuiala operatorului de rețea este o soluție pe care mulți au catalogat-o ca fiind utilă, deși strategia efectivă de punere în practică are, în prezent, numeroase dificultăți. Lipsa fondurilor, a forței de muncă și dificultățile birocratice fac ca lucrurile să demareze greu.

Ideea centrală este că acest cadru legislativ poate fi considerat un stimul important pentru distribuitori, dar și pentru furnizori de a se implica, pentru ca acel procent redus de 40%, care este caracteristic, acum, României, în ceea ce privește furnizarea de gaze locuințelor, să crească, dacă nu foarte repede, măcar în următorii 5-10 ani.

Ultima editare: 27 mai 2021

Cristina Pop

Pasionată de cifre și scris în aceeași măsură, Cristina a reușit să își construiască o viață care o face fericită. Îi place să petreacă timp de calitate alături de oameni care o inspiră. E de părere că nu doar cei care ne înconjoară ne fac viața mai bună, ci și spațiile amenajate creativ, așa că pasiunea pentru design interior a venit firesc și o explorează și prin scris.
Back to top button