Credite ipotecareGhid creditare

Ce este scorul de credit (FICO)

FICO este un acronim ce provine de la Fair Isaac COrporation, fiind unul dintre instrumentele standardizate folosite de instituțiile financiare pentru a afla, în mod obiectiv, gradul de risc al unui potențial client ce solicită un credit. Cu alte cuvinte, scorul de credit sau scorul Biroului de Credit este un indicator ce arată probabilitatea ca o persoană care solicită un împrumut să-l poată plăti sau nu. FICO ia în calcul o multitudine de variabile și realizează o estimare a riscului.

Biroul de Credit

Orice persoană care solicită un credit bancar, indiferent de tipul acestuia, trece printr-o procedură de evaluare, inclusiv prin interogarea istoricului său financiar și a modului în care a evoluat procesul de returnare a unui credit anterior. 

Biroul de Credit este o societate de drept privat, care administrează o bază de date referitoare la activitatea de creditare desfășurată de instituțiile financiar bancare autorizate. Baza de date poate fi consultată de instituțiile de credit bancare și nebancare, de societățile de asigurări și de recuperatorii de creanțe. Prelucrarea datelor personale se realizează cu scopul de a desfășura o activitate de creditare responsabilă și pentru reducerea riscului de credit, în condițiile prevăzute de lege. Se realizează, în acest fel, o evaluare a bonității și sunt prevenite activitățile contrare legii.

Instituția prelucrează date în comun cu instituțiile financiare acreditate, în baza informațiilor furnizate de către acestea. Datele sunt stocate, revizuite periodic și oferă informațiile necesare și relevante referitoare la gradul de îndatorare al unei persoane, cu privire la creditele active, împrumuturi cunoscute, în nume personal, către terți, codebitorii sau giranții pe care îi are sau pentru care funcționează și realizează o evaluare a capacității de plată la momentul solicitării creditului și pe parcursul derulării contractului.

Scorul FICO este folosit de Biroul de Credit și de instituțiile financiare din anul 2009-2010. Principiul a fost gândit după 2007-2008, când creditarea multiplă și incapacitatea de plată au dus la una dintre cele mai grave crize economice. Principiile după care funcționează sunt standard, astfel că evaluarea pe care acesta o face este una obiectivă pentru fiecare situație în parte. 

ce este scorul FICO

Scorul FICO

Concret, scorul este un număr format trei cifre. Poate avea o valoare minimă de 300 și una maximă de 850 și rezultă din prelucrarea datelor financiare care au fost înregistrate la Biroul de Credit. 

Scorul FICO ia în calcul aceleași date pentru fiecare caz în parte. Acestea se referă la: 

 • istoricul de plată;  
 • datoria curentă; 
 • durata creditului, respectiv numărul de luni trecute de la acordarea creditului; 
 • solicitările de noi credite (cu data și valoarea acestora, indiferent dacă au fost acordate sau nu) din ultimele șase luni; 
 • tipul de credite acordate; 
 • conturile deținute în prezent, precum și cele închise;
 • raportul dintre totalul datoriilor și maximul de creditare aferent; 
 • vârsta solicitantului de credit. 

La calcularea scorului nu sunt luate în calcul: 

 • venitul prezent; 
 • istoricul ca angajat;
 • statutul marital;
 • valoarea bunurilor deținute.

Analiza acestor date evaluează rata de risc și conferă predictibilitate cu privire la evoluția rambursării unui credit. 

Informațiile utilizate pentru calcularea scorului FICO pot să varieze în funcție de datele înregistrate la Biroul de Credit, pentru fiecare persoană vizată. În cazul în care nu sunt suficiente informații, scorul nu va fi calculat. Se consideră că Biroul de Credit poate oferi un scor FICO legat de o persoană fizică dacă există cel puțin un credit și două actualizări ale informațiilor. 

Iată câteva precizări importante. 

 1. Pentru orice persoană care a solicitat și obținut un credit de la o instituție bancară se vor trimite date despre modul de rambursare al creditului, la Biroul de Credit, indiferent dacă există sau nu intarzieri la plata, refinanțări sau alte complicații pe parcursul rambursării. Cu alte cuvinte, la Biroul de Credit nu sunt „înscriși” doar cei care au dificultăți în a achita un credit, ci toate persoanele care derulează un credit. 
 2. Datele referitoare la evoluția financiară și fiecare înregistrare în parte sunt păstrate patru ani.
 3. Instituțiile care furnizează date au obligația de a transmite informații corecte și exacte către Biroul de Credit, în conformitate cu declarațiile primite și cu înregistrările proprii, rezultate din derularea contractelor de credit. Biroul de Credit nu este responsabil pentru corectitudinea și acuratețea informațiilor înregistrate.
 4. Datele Biroului de Credit nu pot fi modificate decât de instituțiile care le furnizează, iar în cazul în care sunt incorecte sau neactualizate, solicitarea de rectificare trebuie formulată de către instituția financiară de creditare care le-a furnizat, care se autosesizează sau care este notificată de o persoană privată ce identifică date greșite în sistem. 
 5. Biroul de Credit calculează un scor FICO, dar modul în care este acest indice utilizat se stabilește în funcție de normele proprii de creditare ale fiecărei instituții financiar-bancare. 

Valorile scorului FICO și Raportul de Credit

Efectiv, valorile pe care le poate avea scorul FICO sunt cuprinse între 300 și 850, unde 300 înseamnă slab, iar 850, o valoare foarte bună, maxim posibilă. Calificativele indică o persoană cu un istoric de creditare slab sau foarte bun și este interpretată ca având un potențial de risc mic sau mare. 

Scorul FICO este calculat în momentul în care o persoană solicită un credit, indiferent de tipul acestuia, pe baza informațiilor deținute de Biroul de Credit la acel moment (respectiv date din ultimii patru ani) și este inclus în Raportul de Credit. Acest din urmă indicator este format din scorul FICO la care se adaugă alte patru, așa numite coduri-motiv, care arată cele mai importante cauze care au determinat scăderea sau creșterea numărului FICO. Scorul FICO este influențat de un comportament financiar pozitiv sau negativ, în egală măsură. Concret, restanțele, amânările la plată și întârzierile îl reduc, iar achitarea ratelor la timp duce la creșterea valorii. Un cod FICO slab poate avea și o persoană care nu a apelat niciodată la un credit, pentru că nu există un istoric din care să reiasă dacă este sau nu bun-platnică.

Instituțiile financiare sunt mereu interesate de persoane care au un scor mai mare și pot refuza creditarea pentru persoanele cu un scor mic. Limita minimă pentru acordarea unui credit diferă de la bancă la bancă și este stabilită în funcție de tipul împrumutului (credit de nevoi personale, credit ipotecar, auto, refinanțare și așa mai departe). Decizia unei instituții financiar-bancare de a acorda un credit depinde de valoarea scorului FICO și de datele din Raportul de Credit, care furnizează informații cu privire la gradul de îndatorare, creditele în curs și venituri. 

verificarea scorului FICO

Verificarea scorului FICO

Dacă verificarea indicelui FICO se face de o instituție financiară, în urma unei solicitări de creditare, scorul poate fi influențat negativ. Un număr mare de verificări (pentru că persoana solicită credite de la diverse instituții financiare) care nu se finalizează cu acordarea unui credit va avea un impact negativ asupra indicelui. 

Înainte de solicitarea un credit, este utilă verificarea personală a scorului FICO. Acest demers nu este înregistrat și nu influențează valoarea indicelui. Astfel, cunoscându-l, se poate evalua ce sanse exista pentru obtinerea unui imprumut și este evitat riscul de a reduce scorul prin solicitări multiple. 

Este considerat un scor FICO ideal cel care se află peste 700. La valoarea maximă se ajunge foarte rar, după cum nici valoarea minimă nu este des întâlnită. Aceste valori indică un risc minim de creditare. Valoarea FICO medie în România este 635, ceva mai mare în cazul persoanelor de sex masculin (645) și mai mică pentru femei (603). Circa 26% dintre solicitanții de credite ating un scor de peste 700, iar puțin peste 17% dintre solicitanți au un scor de sub 500, ceea ce indică un nivel de risc de creditare ridicat. Cel mai redus scor îl au tinerii fără istoric financiar de creditare, iar cel mai bun, persoanele peste 40 de ani.

Un alt motiv pentru care este bine să cunoști scorul personal este faptul că orice instituție bancară poate oferi avantaje unor clienți care se află în categoria cu risc redus, astfel că, atunci când este solicitat un credit, în funcție de valoarea FICO personală, se pot cere fie sume mai mari, fie dobânzi preferențiale sau condiții de rambursare mai avantajoase. 

FICO reprezintă un instrument util și pentru instituțiile bancare, și pentru persoanele care solicită un credit, fiind genul de informație pe care fiecare trebuie să-l cunoască, înainte de a aplica pentru un credit. 

Ultima editare: 19 ianuarie 2021
Back to top button