Ghid imobiliar

Contract de comodat pentru locuință: model, acte necesare

Contractul de comodat este actul prin care un bun (de exemplu, apartament, mașină) este dat în împrumut. Mai este cunoscut și cu numele de contract de împrumut de folosință. Există, așadar, două părți: cel care oferă bunul și cel care îl primește pentru a se folosi de acesta, cu obligația de a-l restitui la termenul stabilit.

Se recurge la un contractul de comodat pentru locuință adesea cu scopul înființării unei firme. Printre actele de deschidere a business-ului, fondatorul trebuie să facă dovada sediului social, fiind un document util pentru cei care nu dețin o proprietate, dar doresc să își deschidă firmă.

O altă situație în care poate avea loc încheierea unui contract de comodat este atunci când o persoană părăsește țara și își dorește să ofere cu împrumut locuința, pe perioada cât va fi plecată, fără să ceară în schimb chirie.

 • Tipuri de contract de comodat
 • Model contract de comodat
 • Contract de comodat pentru imobil
 • Contract de comodat pentru sediu social
 • Când încetează un contract de comodat

Tipuri de contract de comodat

Contractul de comodat este o formulă legală, folosită frecvent de către persoanele fizice sau juridice, având numeroase avantaje, printre care cel mai important este modalitatea simplă în care se realizează, fără a fi nevoie de înregistrare la autoritatea fiscală.

Cele mai folosite tipuri de contract de comodat sunt:

#1 Contract de comodat pentru locuință 

Încheierea unui contract de comodat pentru o locuinta sau bun imobiliar se poate realiza atunci când o persoană părăsește țara și dorește să ofere gratuit locuința sa unei alte persoane, pe o perioadă determinată sau nedeterminată.

O altă situație, cea mai întâlnită, de altfel, este realizarea unui contract de comodat pentru un bun imobil, cu scopul înființării unei firme.

#2 Contract de comodat sediul social

Unul din pașii necesari în înființarea unei firme este stabilirea sediului social. În cazul în care administratorul nu deține o proprietate, sediul social al firmei poate fi o casă ori un apartament închiriat sau obținut cu titlu gratuit, prin intermediul contractului de comodat.

#3 Contract de comodat pentru bunuri mobile

Încheierea unui contract de comodat pentru un bun mobil se realizează cu scopul de a da spre folosință, în mod gratuit, bunuri de tipul celor electrocasnice sau de mobilier. Acest tip de contract reprezintă o modalitate foarte bună pentru cei care doresc să aducă modificări în amenajarea casei.

#4 Contract de comodat pentru autoturisme

Încheierea unui contract pentru un autovehicul se realizează cu scopul de a da spre folosință, în mod gratuit, un autoturism.

Model contract de comodat

 Un contract de comodat se compune din următoarele părți:

 • părțile contractante: se completează datele comodantului și comodatarului (serie, număr de buletin, domiciliu);
 • obiectul contractului: se oferă date despre bunul care se dă în folosință (de exemplu, adresă, suprafața utilă, în cazul unui imobil);
 • durata contractului: perioada pentru care se încheie contractul de comodat (dacă nu se dorește a fi pe perioadă nedeterminată);
 • obligațiile comodatarului: specificarea îndatoririlor pe care le are persoana ce primește în folosință bunul respectiv, de exemplu, să achite cheltuielile de întreținere (facturi), să restituie apartamentul în stare corespunzătoare;
 • obligațiile comodantului: specificarea îndatoririlor pe care le are persoana ce oferă bunul respectiv, de exemplu, să nu tulbure folosirea liniștită a apartamentului pe care îl dă spre utilizare;
 • încetarea contractului: menționarea condițiilor în care contractul se anulează, de exemplu, prin acordul părților, la data expirării contractului sau la solicitarea uneia dintre părți, cu un preaviz de 30 de zile.

Contract de comodat pentru imobil

Contractul de comodat pentru imobil este un acord între persoana care oferă o locuință – un apartament – și cea care îl primește pentru folosință temporară. Cele două părți au fiecare drepturi și obligații care sunt specificate în contract. De menționat este și faptul că dreptul de proprietate nu se transferă, persoana beneficiară primind doar un drept de folosință temporară.

Ce trebuie să știi: 

 • persoana care oferă apartamentul pe baza contractului de comodat se numește comodant, iar cea care îl primește se cheamă comodatar;
 • în cazul contractului de comodat nu se percepe chirie, locuința este dată spre folosință în mod gratuit;
 • contractul de comodat se încheie pentru o perioadă determinată (de exemplu, pentru 2 ani sau 5 ani) ori nedeterminată. În acest al doilea caz, persoana va restitui apartamentul oricând i se cere. Și în primul caz, persoana poate restitui înainte de termen apartamentul, dacă a apărut o urgență în cazul comodantului;
 • contractul de comodat poate fi încheiat la notar sau nu, însă prevederile acestuia trebuie respectate indiferent de modul în care a fost încheiat. Diferența este că un contract de comodat încheiat la notar constituie titlu executoriu (dacă persoana nu mai vrea să restituie apartamentul);

Obligațiile comodantului – persoana care oferă apartamentul

 • să restituie cheltuielile de conservare a bunului (cheltuielile cu caracter extraordinar, necesare și urgente)
 • să plătească despăgubiri comodatarului pentru eventualele vicii de care avea cunoștință și nu le-a făcut cunoscute comodatarului.

Obligațiile comodatarul – persoana care primește apartamentul

 • să conserve bunul ca un bun proprietar
 • să folosească bunul potrivit destinației lui, determinat prin natura sa ori potrivit convenției părților
 • să suporte cheltuielile de folosință (întreținere).

Acte necesare contract de comodat:

 • buletinele ambelor părți (comodant și comodatar);
 • actul de proprietate al apartamentului care se dă în folosință; poate fi contract de vânzare-cumpărare sau, după caz, certificat de moștenitor, titlu de proprietate ș.a.

Ce trebuie să știi:

 • spre deosebire de contractul de închiriere, cel de comodat nu se înregistrează la ANAF, pentru că locuința se împrumută cu titlu gratuit;
 • în cazul în care contractul de comodat se încheie pe o perioadă mai mare de 3 ani, va fi nevoie de cererea de notare în Cartea Funciară, pe care o poate face atât comodantul, cât și comodatarul.

Contract de comodat pentru sediu social

Un caz frecvent pentru care se încheie contractul de comodat este pentru înființarea unei firme. Altfel spus, o persoană care vrea să își înființeze firmă trebuie să parcurgă o serie de pași, unul dintre aceștia fiind stabilirea sediului social.

În cazul în care nu deține o proprietate, sediul social al firmei poate fi o casă ori un apartament închiriat sau obținut cu titlu gratuit, prin intermediul contractului de comodat.

Ce trebuie să știi:

 • contractul de comodat pentru sediul social se realizează între deținătorul apartamentului și firmă (se va menționa numele firmei, CIF-ul și apoi datele reprezentantului în calitate de comodatar);
 • dacă imobilul oferit spre folosință este un apartament, este nevoie de obținerea de semnături de la locatarii care au perete comun (vecinul de sus, de jos, din stânga și din dreapta), cât și de la administratorul blocului, prin care să își dea acordul pentru folosirea apartamentului ca sediu social;
 • nu există o durată minimă sau maximă pentru încheierea unui contract de comodat pentru sediu social.

Contractul de comodat pentru locuință implică, așadar, transmiterea în folosință a unui imobil, în mod gratuit. Nu se percepe chirie (precum în cazul contractului de închiriere) și poate înceta ușor, la cererea urgentă a comodantului, chiar dacă acest lucru se întâmplă mai devreme de termenul stabilit în contract.

Când încetează un contract de comodat

Cea mai frecventă situație de încheiere a unui contract de comodat este când expiră termenul contractual și în momentul restituirii bunului împrumutat. De asemenea, contractul de comodat mai poate înceta și înainte de termen, în cazul în care comodantul solicită acest lucru, însă și dacă nu au fost îndeplinite condițiile din contract, ori la moartea comodatarului.

Actele necesare la încheierea contractului de comodat diferă în funcție de bunurile care sunt date spre folosință.

Pentru bunurile mobile sau imobile, indiferent că este vorba despre un spatiu rezidential, nerezidential sau mixt, sunt necesare următoarele acte:

 • Actele de identitate ale comodantului și comodatarului, în original;
 • Actul de proprietate asupra bunului;
 • Actele de funcționare, pentru persoanele juridice.

În cazul în care este dat cu împrumut spre folosință un autovehicul, sunt necesare următoarele acte:

 • Actele de identitate ale comodantului și comodatarului, în original;
 • Talonul și cartea de identitate a mașinii;
 • Certificatul fiscal eliberat de DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale);
 • Pentru persoane juridice: act constitutiv, hotărâre AGA (Adunarea Generală a Acționarilor);
 • Opțional, acordul firmei de leasing, în cazul în care comodantul deține autoturismul prin contract de leasing.

Contractul de comodat este o modalitate preferată de majoritatea persoanelor care doresc să dea spre folosință, temporar, către altcineva bunuri, cu titlu de împrumut. Există mai multe tipuri de contracte de comodat, dintre care poți să alegi varianta care se potrivește cel mai bine nevoilor tale. Înainte de a încheia acest tip de contract, citește cu atenție ce presupune acesta, precum și care sunt drepturile și obligațiile părților.

Ultima editare: 15 martie 2022
Back to top button