Contract de comodat – pentru locuință, model, acte necesare

16 iunie 2020

Publicat de storia

Contract de comodat – pentru locuință, model, acte necesare

Contractul de comodat este actul prin care un bun (ca de exemplu apartament, mașină) este dat spre folosință cu titlu de împrumut. Mai este cunoscut și cu numele de contract de împrumut de folosință. Există așadar două părți, cel care oferă bunul și cel care îl primește pentru a se folosi de acesta, cu obligația de a-l restitui la termenul stabilit.

Contractul de comodat pentru locuință are loc de multe ori cu scopul înființării unei firme, dat fiind faptul că printre actele care trebuie depuse trebuie să se facă dovada sediului social. Este un document așadar util pentru cei care nu dețin o proprietate, dar doresc să își deschidă firmă.

O altă situație în care poate avea loc încheierea unui contract de comodat este atunci când o persoană părăsește țara și își dorește să ofere cu împrumut locuința pe perioada cât va fi plecat, fără să ceară în schimb chirie. O face în mod gratuit.

 

    Contract de comodat

Contractul de comodat pentru imobil este un acord între persoana care oferă o locuință – un apartament – și cea care îl primește pentru folosință temporară. Cele două părți au fiecare obligații. De menționat este și faptul că dreptul de proprietate NU se transferă, persoana beneficiară primește doar un drept de folosință temporară.


         Ce trebuie să știi:

 

 • persoana care oferă apartamentul pe baza contractului de comodat se numește comodant, iar cea care îl primește se cheamă comodatar;
 • în cazul contractului de comodat nu se percepe chirie, locuința este dată spre folosință în mod gratuit;
 • contractul de comodat se încheie fie pentru o perioadă determinată (de exemplu pentru 2 ani sau 5 ani) ori nedeterminată. În acest al doilea caz, persoana va restitui apartamentul oricând i se cere. Și în primul caz, persoana poate restitui înainte de termen apartamentul dacă a apărut o urgență în cazul comodantului;
 • contractul de comodat poate fi încheiat la notar sau nu, așadar el va fi respectat la fel și în afara ușilor notarului. Diferența este că un contract de comodat încheiat la notar constituie titlu executoriu (dacă persoana nu mai vrea să restituie apartamentul);
 • persoana care oferă apartamentul, comodantul, are ca obligații:
  undefinedundefinedundefined
 • persoana care primește apartamentul, comodatarul, are ca obligații:
  undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

 

    Acte necesare contract de comodat:

 • buletinele ambelor părți (comodant și comodatar);
 • actul de proprietate al apartamentului care se dă în folosință; poate fi contract de vânzare-cumpărare sau după caz, certificat de moștenitor, titlu de proprietate ș.a.

 

De știut:

 • spre deosebire de contractul de închiriere, cel de comodat nu se înregistrează la ANAF, pentru că locuința se împrumută cu titlu gratuit;
 • dacă contractul de comodat se încheie pe o perioadă mai mare de 3 ani, va fi nevoie de cererea de notare în Cartea Funciară, pe care o poate face atât comodantul, cât și comodatarul;

 

Model contract de comodat

 

Un contract de comodat se compune din următoarele părți:

 • părțile contractante: se completează datele comodantului și comodatarului (serie, număr de buletin, domiciliu);
 • obiectul contractului: se oferă date despre apartamentul care se dă în folosință (adresă, suprafața utilă);
 • durata contractului: perioada pentru care se încheie contractul de comodat (dacă nu se dorește a fi pe perioadă nedeterminată);
 • obligațiile comodatarului: specificarea îndatoririlor pe care le are persoana care primește în folosință apartamentul, ca de exemplu, să plătească cheltuielile de întreținere (facturi), să restituie apartamentul în stare corespunzătoare;
 • obligațiile comodantului: specificarea îndatoririlor pe care persoana care oferă apartamentul le are, ca de exemplu să nu tulbure folosirea liniștită a apartamentului pe care îl dă spre utilizare;
 • încetarea contractului: menționarea condițiilor în care contractul se anulează, ca de exemplu prin acordul părților, la data expirării contractului, la solicitarea uneia dintre părți cu un preaviz de 30 de zile;

Model contract de comodat

 

    Contract de comodat – sediu social

 

Un caz frecvent pentru care se încheie contractul de comodat este pentru înființarea unei firme. Altfel spus, o persoană care vrea să își înființeze firmă trebuie să parcurgă o serie de pași, unul dintre aceștia fiind stabilirea sediului social. În cazul în care nu deține o proprietate, sediul social al firmei poate fi o casă sau un apartament închiriat sau obținut cu titlu gratuit prin intermediul contractului de comodat.

 

    Ce trebuie să știi:

 • contractul de comodat pentru sediul social se realizează între deținătorul apartamentului și firmă (se va menționa numele firmei, CIF-ul și apoi datele reprezentantului în calitate de comodata)r;
 • dacă imobilul oferit spre folosință este un apartament, este nevoie de obținerea de semnături de la locatarii care au perete comun (vecinul de sus, de jos, din stânga și din dreapta), cât și de la administratorul blocului, prin care să își dea acordul pentru folosirea apartamentului ca sediu social;
 • nu există o durată minimă sau maximă pentru încheierea unui contract de comodat pentru sediu social;

 

Contractul de comodat pentru locuință implică așadar transmiterea în folosință a unui imobil, în mod gratuit. Nu se percepe chirie (ca în cazul contractului de închiriere) și poate înceta ușor la cererea urgentă a comodantului, chiar dacă acest lucru se întâmplă mai devreme de termenul stabilit în contract.

Ultima editare: 24 noiembrie 2020

Dă share în social media