REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Carticica de biniste”

14 decembrie 2021

Publicat de storia

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Carticica de biniste”

1.1            Concursul se desfasoara prin intermediul LION COMMUNICATION SERVICES S.A., persoana juridica româna, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Postal 010432, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare (CUI): 25848554, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO25848554, denumita in continuare “Agentia”.

 

I.            SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1.           Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2.       Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe blog-ul Storia.ro - https://www.storia.ro/blog.

2.3.           Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe blog-ul Storia.ro - https://www.storia.ro/blog, cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

II.           SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

3.1            Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe urmatoarele paginii de Instagram:

·        Storia.ro - https://www.instagram.com/storia_ro/

·        Alice Cavaleru - https://www.instagram.com/alice.cavaleru/

·        Dana Rogoz - https://www.instagram.com/danarogoz/

·        Ioana Grama - https://www.instagram.com/ioanagrama/

 

3.2            Concursul se desfasoara in perioada 14 decembrie 2021 – 03 februarie 2022, astfel:

·        Pe pagina Storia.ro - https://www.instagram.com/storia_ro/ in perioada 14.12.2021 – 04.01.2022;

·        Pe pagina Alice Cavaleru - https://www.instagram.com/alice.cavaleru/ in perioada 15.12.2021 – 31.12.2021;

·        Pe pagina Dana Rogoz - https://www.instagram.com/danarogoz/ in perioada 12.01.2022 – 25.01.2022;

·        Pe pagina Ioana Grama - https://www.instagram.com/ioanagrama/ in perioada 21.01.2022 – 03.02.2022;

 

 

III.         SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1            In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2            Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3            Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane:

(i)               Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii)              Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)            Angajati ai Agentiei sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului;

(iv)            Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4         Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Concurs are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

 

IV.         SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Concursul se va desfasura in perioada 14 decembrie 2021 – 03 februarie 2022.

5.1.1   Conditii privind inscrierea in Concurs pe una din paginile de Instagram mentionate la 3.1:

Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)      Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b)     Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua sociala Instagram;

c)      Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament;

d)     Participantul trebuie sa acceseze una dintre paginile de Instagram mentionate la 3.1, sa lase un comentariu la postarea dedicata concursului in care sa dea tag unui prieten in casa caruia e biniste si sa dea follow paginii de Instagram Storia.ro (https://www.instagram.com/storia_ro/);

e)     Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2.

 

Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului, in cadrul celor 4 (patru) pagini de Instagram, vor intra in tragerea la sorti pentru premiile acordate in cadrul Concursului.

5.2            Un Participant unic este identificat pe baza numelui de utilizator Instagram. Participantul este unicul responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a tag-urii prietenului in cadrul campaniei.

 

5.3 Inscrierile trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in concurs:

o       sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;

o       sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

o       sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.

o       sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate;

o       sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;

o       sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;

o       sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;

o       sa nu includa imagini de persoane indiferent daca sunt imagini ale participantului, membrii familiei acestuia sau terti;

o       sa nu aduca un prejudiciu de imagine marcii Organizatorului;

o       sa respecte tematica concursului conform celor descrise in prezentul Regulament.

5.4 Un Participant, identificat pe baza numelui de utilizator de Instagram, poate participa o singura data la cate o postare si poate castiga un singur premiu in perioada concursului, respectiv intre 14 decembrie 2021 – 03 februarie 2022.

 

V.        SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1        In cadrul Concursului vor fi acordate, prin trageri la sorti, urmatoarele premii/categorii de premii:

Nr crt

 

Canal de participare

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI, TVA inclus

Valoare totala LEI,

TVA inclus

1

Storia.ro & Alice Cavaleru & Ioana Grama

Espressor manual DeLonghi Vintage + 2 carticele

3

798,98

2.396,94

2

Dana Rogoz

Espressor Nespresso + 2 carticele

1

677,13

677,13

 

TOTAL VALOARE PREMII

3.074,07 LEI

 

               Descriere premii:  

1. Espressor manual DeLonghi Vintage ECOV311.GR, 1100W, 15 bar, 1.4 l:

Specificatii

Tip          Manual

Tip incastrare     Standard

Utilizare               Rezidential

Tip alimentare    Cafea macinata

Pad cafea

Tip bautura         Espresso

Cappuccino

Numar produse preparate            2

Sistem spumare lapte     Manual

Numar duze cafea           2

Material carcasa              Inox

Functii   Oprire automata

Termostat

Incalzire ceasca

Sistem cappuccino

SPECIFICATII TEHNICE

Putere   1100 W

Presiune pompa               15 bar

Capacitate rezervor apa 1.4 l

DIMENSIUNI

Greutate              4.1 Kg

Inaltime maxima ceasca 7.7 cm

 

2. Carticica de biniste

Data apariției     8 dec. 2021

ISBN      978-606-43-1272-3

Cod bară              9786064312723

Editura  Nemira

Colecția In afara colectiilor

Format  Hardcover

Dimensiuni          140 x 205 mm

Nr. pagini            176

Greutate (kg)      0.2000

3.       Espressor Nespresso: Pixie Carmine Coffee Machine

Options: Espresso, Lungo

Dimensions: 11.1 x 23.5 x 32.6 cm

Weight: 2.8 kg

Removal water tank: 0.7 l

Pressure: 19 Bari

Auto-off after after 9 minutes

Fast Heat-up in 25 sec

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 3.074,07 LEI, cu TVA inclus.

6.2        Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.3        In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga maximum 1 premiu pe toata durata de desfasurare a Concursului.

 

VI.      SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiul acordat in cadrul Concursului se va acorda prin trageri la sorti electronice ce vor fi efectuate in termen de maximum 10 zile lucratoare de la incheierea fiecarei activari in parte, dupa cum urmeaza:

·   Pentru fiecare consurs desfasurat paginile de Instagram Storia.ro & Alice Cavaleru & Ioana Grama se va desemna cate 1 castigator, fiecare al unui premiu ce consta intr-un Espressor manual DeLonghi Vintage + 2 carticele.

·   Pentru concursul desfasurat pe pagina de Instagram a Influencerului Dana Rogoz se va

desemna 1 castigator al unui premiu constand intr-un Espressor Nespresso + 2 carticele;

·   Pentru fiecare castigator se vor desemna si cate 2 rezerve aferente.

·   In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor lua in considerare toate inscrierile valide din perioada de desfasurare a concursului, aferente paginilor de Instagram mentionate la 3.2 pentru care se efectueaza desemnarea premiilor.

 

Tragerile la sorti presupun folosirea platformei tragerilasorti.ro.

 

VII.        SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1         Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare al acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantului, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2         Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori vor fi contactati prin mesaj privat pe pagina de Instagram de catre Organizator, OLX Online Services S.R.L. In cazul in care Participantul nu raspunde in termen de 5 zile, acesta va primi un reminder din partea Organizatorului, tot in mesaj privat pe pagina de Instagram. In cazul in care Participantul nu raspunde la mesaj si nu furnizeaza datele necesare livrarii premiului nici dupa cele 5 zile lucratoare de la reminder se va trece la contactarea rezervelor. 

8.3         Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului prin raspuns la mesajul privat, informatiile necesare identificarii si validarii lui, respectiv nume, prenume, adresa de livrare a premiului, numarul de telefon si CNP. In plus, impreuna cu datele solicitate, castigatorii care vor fi contactati vor trebui sa confirme in scris, in mesaj privat, ca au 18 ani impliniti.

8.4         Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.5         Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.

8.6         Anuntarea publica a castigatorilor se va realiza prin publicarea pe pagina de Instagram Storia.ro, https://www.instagram.com/storia_ro/, printr-o postare noua special dedicata acestui anunt, dar si prin comment la postarea de Concurs, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data validarii acestora.

8.7         Premiile vor fi expediate la adresele indicate de catre castigatori in procesul de validare, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data publicarii acestora pe pagina de Instagram Storia.ro - https://www.instagram.com/storia_ro/.

8.8         In cazul in care premiul este refuzat de catre un castigator, acesta ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

VIII.      SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1            Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2            Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs).

 

IX.         SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1         Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2         In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

ü    Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;

ü    Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

ü    Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;

ü    Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;

ü    Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;

ü    Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

ü    Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

ü    Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

10.4         Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

X.           SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1         Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in legatura cu desfasurarea acestui Concurs sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11.2         Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Concursul se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

 

XI.         SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

12.1     Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

-              Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2     Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

 

XII.     SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1     Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului, prin email la adresa contact@storia.ro sau prin posta la adresa Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House West Wing, in termen de maximum 10 zile de la anuntarea castigatorilor. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de email indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

           

13.2     Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

„Carticica de biniste”

    - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: OLX Online Services S.R.L., cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535, in calitate de Operator (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Cod Postal 010432, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare (CUI): 25848554, cod de inregistrare fiscala (CIF): RO25848554, in calitate de Persoana imputernicita de Operator (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicitul”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

OLX Online Services S.R.L., adresa: Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, email: contact@storia.ro

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)               Nume utilizator Instagram;

(ii)              Comentariul inscris in Concurs;

(iii)            Nume utilizator Instagram etichetat de participant;

(iv)            Informatii aferente inscrierii in Concurs (ex: data, ora).

in plus, pentru castigatori:

(i)               Nume si prenume;

(ii)              Adresa de livrare;

(iii)            Telefon;

(iv)            Confirmare ca a implinit varsta de 18 ani ;

(v)              CNP pentru castigatorii de premii ce depasesc 600 de lei.

Codul numeric personal va fi prelucrat în cazul tuturor câștigătorilor acestui concurs în vederea îndeplinirii de catre Organizator a obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal, mai precis de completarea declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiarii de venit (întrucat aceste premii depășesc pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

III. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

i)             Organizarea si desfasurarea campaniei;

ii)            Desemnarea si validarea castigatorilor;

iii)           Atribuirea si punerea in posesie a premiilor;

iv)           Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

 

IV.Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate astfel:

-         Datele furnizate de participanti si castigatori in vederea inscrierii in Concurs (nume utilizator Instagram; Comentariul inscris in Concurs), validarii castigatorilor (nume, prenume, confirmare cu privire la varsta de cel putin 18 ani) si pentru livrarea premiilor (adresa de livrare si telefon) sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial echivaleaza cu executarea unui contract).

-         CNP-ul castigatorilor de premii in valoare de peste 600 lei este prelucrat in vederea efectuarii formalitatilor necesare pentru retinerea la sursa si plata impozitelor aferente castigului; In acest caz, temeiul prelucrarii este obligatia legala a Operatorului;

-         Publicarea listei castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti pe pagina de Instagram a  Operatorului https://www.instagram.com/storia_ro/ este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.

-         Datele rezultate din participare sau din efectuarea altor verificari privind validarea inscrierii Participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului pentru a organiza si desfasura Concursul.

-         Pastrarea datelor ulterior incheierii Concursului si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Concursului si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar- contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

 

V.Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - LION COMMUNICATION SERVICES S.A., precum si tragerilasorti.ro, influenceriilor implicati in organizarea Concursului si autoritatilor, in masura in care este necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre Operator.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti:

·        Societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitului acestuia, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;

·        alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

 

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea nu este decizia voluntara a Operatorului).

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Concursul, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate timp de 5 (cinci) ani de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate timp de 10 (zece) ani de la incheierea Concursului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

 

VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe Durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i)                dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si Imputernicitul le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Concursul. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

(ii)              dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care le Operatorul si/sau Imputernicitul le prelucreaza in legatura cu Concursul. Operatorul si Imputernicitul depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;

(iii)             dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau Imputernicit in legatura cu Concursul. Operatorul si Imputernicitul trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca:

·        Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

·        Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;

·        Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

·        Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

a)     pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

b)     pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;

c)      in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau

d)     pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

(iv)             dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care:

·        contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea,

·        prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,

·        nu mai avem nevoie de datele personale, dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau

·        persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.

(v)              dreptul la obiectie: persoanele vizate pot obiecta in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate care obiecteaza la prelucrare sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.

(vi)             dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizata poate solicita transferul datelor prelucrate in temeiul consimtamantului sau in executarea unui contract, catre ea insasi, sau, daca este fezabil din punct de vedere tehnic, direct catre un alt operator;

(vii)            dreptul de a depune o reclamatie: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prin intermediul mecanismelor descrise pe site-ul ANSPDCP: www.dataprotection.ro.

 

De retinut:

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

Restrictionarea accesului: in anumite situatii, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restrictionat din cauza unor cerinte legale. In cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.

Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

Exercitarea drepturilor: Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  contact@storia.ro

VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperiiConcursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

IX. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

X. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, fara a restrange suplimentar drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

XI. Alte prevederi

In masura in care in cadrul Concursului, participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Ultima editare: 14 decembrie 2021

Dă share în social media