REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Preferintele romanilor in alegerea unei locuinte”

19 aprilie 2022

Publicat de storia

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Preferintele romanilor in alegerea unei locuinte”

ACT ADITIONAL LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Preferintele romanilor in alegerea unei locuinte”

 

 

Regulamentul Oficial al Cocursului organizat de Jones Lang LaSalle Services SRL in parteneriat cu OLX Online Services S.R.L. au decis prelungirea perioada de desfasurare a concursului pana la data de 18 iunie 2022 si prin urmare se modifica sectiunile de mai jos dupa cum urmeaza:

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

3.1            Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe urmatoarele paginii:

·        Storia.ro - https://www.storia.ro/

·        Olx.ro - https://www.olx.ro/

 

3.2            Concursul se desfasoara in perioada 21 aprilie 2022 – 12 mai 2022.

 

IN

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

3.3            Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe urmatoarele paginii:

·        Storia.ro - https://www.storia.ro/

·        Olx.ro - https://www.olx.ro/

 

3.4            Concursul se desfasoara in perioada 21 aprilie 2022 – 18 iunie 2022

 

                       SI

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Concursul se va desfasura in perioada 21 aprilie 2022 – 18 iunie 2022.

5.1.1   Conditii privind inscrierea in Concurs pe una din paginile mentionate la 3.1:

Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)      Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b)     Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament;

c)      Participantul trebuie sa acceseze una dintre paginile mentionate la 3.1 si sa completeze, integral, chestionarul dedicat acestui concurs;

d)     Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2.

 

Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru premiile acordate in cadrul Concursului. O isncriere in cadrul concursului este considerata ca fiind valida doar daca participantul a raspuns la toate intrebarile chestionarului.

5.2 Un Participant unic este identificat pe baza numarului de telefon.

 

5.3 Un Participant, identificat pe baza numarului de telefon, poate participa o singura data si poate castiga un singur premiu in perioada concursului.

               IN

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Concursul se va desfasura in perioada 21 aprilie 2022 – 18 iunie 2022.

5.1.2   Conditii privind inscrierea in Concurs pe una din paginile mentionate la 3.1:

Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

e)     Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

f)       Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament;

g)      Participantul trebuie sa acceseze una dintre paginile mentionate la 3.1 si sa completeze, integral, chestionarul dedicat acestui concurs;

h)     Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2.

 

Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru premiile acordate in cadrul Concursului. O isncriere in cadrul concursului este considerata ca fiind valida doar daca participantul a raspuns la toate intrebarile chestionarului.

5.2 Un Participant unic este identificat pe baza numarului de telefon.

 

5.3 Un Participant, identificat pe baza numarului de telefon, poate participa o singura data si poate castiga un singur premiu in perioada concursului.

 

Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 868 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 20.04.2022) raman neschimbate.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Preferintele romanilor in alegerea unei locuinte”

I.            SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1            Organizatorul Concursului Preferintele romanilor in alegerea unei locuinte(denumit in continuare „Concursul”) este Jones Lang LaSalle Services SRL (denumita in continuare „Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Calea Victoriei 145, Victoria Center, Etaj 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10692/2004, cod unic de inmatriculare RO16563710.

1.2            Concursul se desfasoara in parteneriat cu OLX Online Services S.R.L., societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535.

1.3            Intocmirea regulamentului, legalizarea regulamentului si trimiterea premiilor se va desfasura prin intermediul Mediapost Hit Mail (“Agentia”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917

II.           SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1.           Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2.2.       Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe platforma https://www.storia.ro/.  

2.3.           Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe platforma https://www.storia.ro/, cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III.         SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

3.1            Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe urmatoarele paginii:

·        Storia.ro - https://www.storia.ro/

·        Olx.ro - https://www.olx.ro/

 

3.2            Concursul se desfasoara in perioada 21 aprilie 2022 – 12 mai 2022.

 

IV.         SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1            In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si sunt in cautarea unei locuinte.

4.2            Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3            Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane:

(i)               Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;

(ii)              Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii)            Angajati ai Agentiei sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului;

(iv)            Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4         Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Concurs are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

 

V.           SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Concursul se va desfasura in perioada 21 aprilie 2022 – 12 mai 2022.

5.1.1   Conditii privind inscrierea in Concurs pe una din paginile mentionate la 3.1:

Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)      Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b)     Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament;

c)      Participantul trebuie sa acceseze una dintre paginile mentionate la 3.1 si sa completeze, integral, chestionarul dedicat acestui concurs;

d)     Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2.

 

Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru premiile acordate in cadrul Concursului. O inscriere in cadrul concursului este considerata ca fiind valida doar daca participantul a raspuns la toate intrebarile chestionarului.

5.2 Un Participant unic este identificat pe baza numarului de telefon.

 

5.3 Un Participant, identificat pe baza numarului de telefon, poate participa o singura data si poate castiga un singur premiu in perioada concursului.

 

VI.      SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1        In cadrul Concursului vor fi acordate, prin trageri la sorti, urmatoarele premii/categorii de premii:

 Descriere premiu:  

Ø  Poate fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei, pentru achizitii din magazinul online eMAG;

Ø  Se poate utiliza in termenii indicati pentru achizitia oricarui produs din site-ul eMAG mai putin cele din categoriile: Asigurari, Supermarket, RCA, Bijuterii, Reincarcari de cartele prepaid;

Ø  Se poate cumula cu alte vouchere sau cu alte promotii;

Ø  Se poate utiliza in promotiile eMAG (Revolutia Preturilor, Black Friday etc);

Ø  Este valabil 12 luni din momentul primirii prin e-mail;

Ø  Poate fi utilizat o singura data pe o singura comanda. Valoarea achizitiei trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea voucherului.

 

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 1000 LEI, cu TVA inclus.

6.2        Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.3        In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga maximum 1 premiu pe toata durata de desfasurare a Concursului.

 

VII.    SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Premiile acordate in cadrul Concursului se vor acorda prin tragere la sorti electronica ce va fi efectuata in termen de maximum 10 zile lucratoare de la finalizarea Concursului. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

                                          i.     5 castigatori aferenti premiilor constand in „Voucher eMAG”;

                                         ii.     10 rezerve aferente;

 

Tragerea  la sorti va fi efectuata cu ajutorul platformei tragerilasorti.ro.

 

Premiile Concursului vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in Sectiunea 9 a prezentului Regulament.

 

VIII.      SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Storia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Concurs, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 incercari de contactare telefonica se va trece la contactarea rezervelor.

8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza catre Storia in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

1.    In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

a.        Declare urmatoarele informatii:

                                                    i.     Nume; Prenume; Data nasterii, adresa de email pe care sa primeasca premiul;

8.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

8.5 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.

8.7 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://www.storia.ro/blog/ intr-o sectiune special dedicata acestui Concurs in termen maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

8.8 Premiile vor fi expediate castigatorilor, prin email, la adresa de email indicata de catre acestia in procesul de validare, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data publicarii castigatorilor pe https://www.storia.ro/blog/.

 

IX.         SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1            Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2            Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs).

 

X.           SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1         Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2         In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3         Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

ü    Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;

ü    Inregistrarile incomplete efectuate in Perioada de desfasurare a Concursului;

ü    Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

ü    Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;

ü    Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;

ü    Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;

ü    Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

ü    Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

ü    Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

10.4         Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

XI.         SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1         Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in legatura cu desfasurarea acestui Concurs sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11.2         Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Concursul se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

 

XII.        SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

12.1     Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

-              Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2     Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

 

XIII.   SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1     Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului, prin email la adresa office_romania@eu.jll.com sau telefonic la numarul 021303400, in termen de maximum 10 zile de la anuntarea castigatorilor. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de email indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

           

13.2     Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

Preferintele romanilor in alegerea unei locuinte

 (“Concurs”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

       I.          Date privind operatorul datelor cu caracter personal

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

OLX Online Services S.R.L., societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535 (denumita in continuare "Operatorul").

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

OLX Online Services S.R.L.:  adresa: Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, etaj 5, email: dpo@olx.com

     II.          Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

(i)     nume si prenume

(ii)    data nasterii

(iii)  Adresa de email

(iv)  Numar de telefon

Pentru castigatori:

(i)               nume si prenume

(ii)              data nasterii

(iii)            Adresa de email

(iv)            numar de telefon

 

    III.          Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

i)                 Organizarii si desfasurarii campaniei

ii)                Desemnarii si validarii castigatorilor

iii)          Atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

 

  1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Preferintele romanilor in alegerea unei locuinte”. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

 

     V.          Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite catre OLX Online Services S.R.L., societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535, care va actiona in numele si pe seama Operatorului in vederea organizarii tragerii la sorti, contactarii si validarii castigatorilor, precum si autoritatilor publice, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

   VI.          Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 10 zile de la anuntarea castigatorilor.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge sau anonimiza aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

  VII.          Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)               dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)              dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)            dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)            dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)              dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)            dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii)           dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)          dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa dpo@olx.com.

 

VIII.          Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

    IX.          Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

     X.          Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

    XI.          Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Ultima editare: 18 mai 2022

Dă share în social media