Studiul geotehnic - ce rol are, cum se realizează, când și de ce ai nevoie de el

02 decembrie 2020

Publicat de storia

Studiul geotehnic - ce rol are, cum se realizează, când și de ce ai nevoie de el

Studiul geotehnic este cea mai utilizată formă de documentație, care oferă toate informațiile necesare despre calitatea și proprietățile solului pe care urmează să fie amplasată o construcție. Studiul oferă detalii legate de calitatea terenului unde se va amplasa o fundație, iar aceste informații sunt folosite efectiv pentru a ști cum trebuie dimensionată structura de rezistență și fundația. 

 • Ce este studiul geotehnic și la ce folosește
 • Cadrul legal
 • Ce informații trebuie furnizate pentru realizarea studiul geotehnic
 • Realizarea studiului
 • Câteva detalii în plus

Ce este studiul geotehnic și la ce folosește

Studiul geotehnic reprezintă un pachet de documente prin care se analizează calitatea terenului din mai multe puncte de vedere, înainte de a începe realizarea efectivă a planului pentru construcția unui obiectiv, fie că este vorba despre o construcție civilă (casă, bloc, spațiu comercial etc.), fie industrială (hală de producție, depozite etc.). Studiul se întocmește și pentru construcțiile agrozootehnice, energetice (baraje și alte structuri asociate), dar și pentru rețelele de utilități, de transport (drumuri, poduri, aeroporturi, tunele, căi ferate și așa mai departe), inclusiv pentru lucrările de îmbunătățire funciară și pentru zonele destinate depozitării de deșeuri. În baza rezultatelor tehnice furnizate de studiul geotehnic se realizează proiectul și se stabilește cu precizie care sunt caracteristicile necesare structurii de rezistență și fundației pentru o viitoare construcție, pentru ca aceasta să fie durabilă și sigură. 

Natura terenului pe care urmează să fie amplasată o construcție poate fi diferită în cadrul aceluiași proiect (când se construiește o șosea ori un depozit sau când se fac lucrări edilitare, chiar și atunci când se construiește o locuință - bloc sau casă), astfel încât numărul de foraje ce vor fi efectuate este stabilit de inginerul geolog, spre a determina calitatea și caracteristicile solului pentru fundație. Folosirea unui studiu geologic de la o proprietate vecină nu reprezintă o soluție recomandată.

În cazul întocmirii defectuoase a unui studiu geologic, fie din cauza numărului mic de foraje, fie a adâncimii incorecte la care s-au realizat, sau dacă prelevarea de probe este compromisă ori interpretarea rezultatelor este incorectă, se poate ajunge fie la o supradimensionare inutilă a structurii de rezistență sau, din contră, la o structură cu o stabilitate deficitară. În ambele situații se generează costuri suplimentare și/sau riscuri asupra construcției după finalizarea lucrărilor de execuție. 

Sunt dese situațiile în care studiul geotehnic trebuie realizat înainte de achiziționarea unui teren, chiar înainte de stabilirea detaliilor finale ale unui proiect de construcție, mai ales când presupune exproprieri. Informațiile legate de structura și calitatea terenului pe care urmează a se realiza o fundație sunt detalii care pot face o estimare corectă a costurilor de construcție efective, inclusiv a posibilității de a construi un obiectiv pe o anume suprafață de teren. 

Un studiu geotehnic realizat înainte de achiziționarea unui teren poate ajuta la stabilirea cu precizie a calității solului, fapt care poate scuti investitorul de cheltuieli suplimentare pentru construcție, studiul geotehnic fiind oricum necesar în cadrul documentaţiei pentru avizul de construire.

De asemenea, în cazul construcțiilor existente, studiul geotehnic are o componentă de completare denumită dezvelire de fundație, care se referă la decopertarea pământului din jurul construcției pentru determinarea fizică, prin măsurare, a cotei la care a fost realizată fundația. Astfel, se poate afla dacă au fost respectate normele de proiectare și execuție, raportate la caracteristicile generale ale solului, și ce eventuale măsuri se impun pentru consolidare, în funcție de realitatea din teren sau ce alte intervenții sunt necesare asupra structurii existente pentru a se atinge caracteristicile de rezistență din proiect.

Cadrul legal

Pentru că studiul geotehnic este un element extrem de important în economia și construcția unei structuri, dar este și o modalitate prin care se pot realiza prospecțiuni geologice cu privire la structura și conținutul solului și subsolului, acesta se realizează în conformitate cu unele prevederi legale. Cadrul legal este reprezentat de Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții, în vigoare din 2014, care completează Ordinul 128 din 8 mai 2007, și se referă la reglementările tehnice privind documentațiile geotehnice pentru construcții. Ordinul este emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. 

La acestea se adaugă dispozițiile din Legea 50/1991, actualizată în 2018, referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții și la documentele necesare pentru aceasta, precum și referirile la condițiile în care se pot realiza studiile geotehnice. 

Dispozițiile legale stabilesc condițiile în care se pot realiza aceste studii geotehnice, respectiv cu sau fără un aviz anterior, în funcție de scopul acestora. Sunt situații în care avizele pentru studiile geotehnice se pot obține cu acordul autorităților competente, desemnate prin legi speciale, când este vorba despre prospecțiuni geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de gaze și petrol, a altor exploatări subacvatice, precum și a lucrărilor de construire a rețelelor submarine de transport energetic și de comunicații, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre. În restul situațiilor, nu sunt necesare avize sau acestea pot fi acordate de Ministerul Dezvoltării, ca fiind parte dintr-un proiect de dezvoltare urbană, rurală sau de infrastructură mare, sau de administrațiile locale, atunci când acestea privesc construcția de locuințe sau obiective pe plan local. 

În principiu, pentru construcțiile civile, locuințe și obiective de interes local, studiul geotehnic este solicitat și aprobat, conform legilor, prin certificatul de urbanism ca parte din studiul conex documentației pentru obținerea autorizatiei de construire, eliberate de către Primăria pe raza căreia se află amplasamentul.

Ce informații trebuie furnizate pentru realizarea studiul geotehnic

Studiul este realizat de ingineri geologi, prin forarea solului până la anumite adâncimi, care sunt în acord cu un proiect provizoriu de construcție, la care se pot adăuga, în funcție de complexitatea construcției, o serie de specialiști care vor face analize de laborator ale mostrelor extrase din forajele de cercetare. Dat fiind faptul că acțiunea de forare și investigare a solului în adâncime este o procedură complicată și destul de costisitoare, eficientizarea costurilor pentru realizarea studiului geotehnic impune furnizarea de către constructor a unor informații esențiale, astfel încât geologul să stabilească echilibrul optim între zona care trebuie investigată geologic și costuri. Informațiile necesare pentru realizarea unui studiu corect sunt: 

 • lungimea şi lăţimea construcţiei proiectate – vor determina suprafața care urmează a fi investigată și numărul de foraje geotehnice necesare;
 • regimul de înălţime – subsol, demisol, număr etaje, detalii care determină adâncimea la care trebuie să ajungă forajele geotehnice;
 • destinaţia construcţiei – în cazul unei construcţii care cuprinde, de exemplu, componente ce transmit vibraţii terenului, sunt necesare măsuri speciale de executare a studiilor geotehnice;
 • suprafaţa terenului – orizontală, ȋnclinată, dacă se află ȋn apropierea unor râuri, clădiri industriale sau de interes public;
 • înclinaţia terenului – cu precizarea poziţiei construcției faţă de panta terenului;
 • existenţa sau nu a pereţilor comuni cu alte construcţii;
 • apropierea de apă – curgătoare sau nu;
 • locaţia geografică – determină, ȋn principal, sezonul ȋn care se poate face explorarea terenului prin forajele geotehnice;
 • sursa fondurilor de construire – construcțiile realizate din fonduri europene impun realizarea unor studii geotehnice care să respecte atât dispozițiile legale din România, cât și pe cele impuse de Uniunea Europeană, în domeniul construcțiilor.

cum se realizeaza un studiu geotehnic

Realizarea studiului

 • Pe baza informaţiilor de mai sus, se stabilesc numărul și adâncimea forajelor, calibrul echipamentelor şi termenul de execuţie. 
 • Forajele geotehnice, realizate sub supravegherea inginerului geolog, vor preleva probe și vor stabili stratificaţia, infiltraţiile de apă, nivelul pânzei freatice. Dacă viitoarea construcție o impune, se vor efectua cercetări cu privire la rezistenţa rocilor prin penetrometrie, cu ajutorul unui berbec de masă dată care cade de la o ȋnălţime prestabilită, iar înregistrarea vibrațiilor produse la impactul cu solul vor furniza informații cu privire la rezistența și calitatea terenului pe care se va construi viitoarea fundație.
 • Urmează analiza probelor în laboratorul geotehnic, pentru identificarea parametrilor geomecanici precum: granulozitate, umiditate naturală, plasticitate, limita de curgere, limita de frământare, indice de plasticitate, indice de consistenţă, la care se adaugă indici de structură: greutate volumetrică, indice de porozitate, gradul de umiditate, caracteristici contractile, compresibilitate, modul de compresibilitate, coeficient de tasare specificǎ, tasarea specifică la inundare, forfecare directă.

În baza acestor informații, se realizează studiul geotehnic, prin interpretarea tuturor datelor din teren și din laborator. Toate acestea sunt utile proiectantului și inginerului constructor, care poate calibra fundația și structura de rezistență în funcție de aceste caracteristici ce descriu rezistența solului. 

 • Consilierea post realizare a studiului geotehnic și verificarea terenului pentru fundație ȋnainte de turnarea betonului sunt alte servicii pe care cei care realizează studiul le pot oferi. 

Documentațiile geotehnice pot fi de mai multe feluri:

 • avize geotehnice - constau într-o documentaţie geotehnică sumară, destinată fazelor preliminare de proiectare, pentru studii de prefezabilitate şi/sau studii de fezabilitate, obiectivul principal constând în determinarea existenţei unor condiţii geotehnice de construire în limita unor costuri rezonabile; avizele geotehnice se solicită pentru trecerea terenurilor din extravilan ȋn intravilan, fiind una dintre cele mai simple forme de documentaţie geotehnică, și nu sunt substituite studiului geotehnic;
 • studii geotehnice pentru proiectul de autorizare de construire; 
 • studii geotehnice de detaliu;
 • monitorizare geotehnică pe parcursul construcției. 

Prețul studiului geotehnic se stabilește în funcție de toate aceste detalii și de complexitatea prospecțiunii. 

Câteva detalii în plus

Studiul geotehnic se poate realiza pe toată perioada anului, indiferent de condițiile meteorologice, iar valabilitatea sa este pe termen nelimitat, dat fiind faptul că detaliile geotehnice identificate nu se schimbă. Este necesară, în anumite situații, refacerea sau completarea studiului geotehnic, dacă: 

 • apar depuneri sau modificări din cauze naturale pe terenul respectiv, anterior începerii construcției; 
 • se modifică dispozițiile legale; 
 • proiectul final al construcției este mult diferit de cel inițial, pe baza căruia a fost realizat studiul geotehnic. 

Terenul pe care se realizează o construcție este aspectul esențial care influențează, într-o proporție foarte mare, calitatea și caracteristicile construcției, dar și rezistența și durabilitatea acesteia în timp. Singura modalitate prin care poate fi evaluată calitatea solului este această expertiză care se concretizează în studiul geotehnic.

Ultima editare: 02 decembrie 2020

Dă share în social media