EMINESCU 43

Agentie imobiliara: EMINESCU 43

Oferta noastra

Ansamblu rezidential

43 m² EMINESCU43, apartament 1 camera, P+4,lift, parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 39 000 €
Ansamblu rezidential

60 m² EMINESCU43,apartament 2camere, P+4 cu lift,parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 51 000 €
Ansamblu rezidential

63 m² EMINESCU43,apartament 2camere, P+4 cu lift,parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 51 000 €
Ansamblu rezidential

200 m² EMINESCU43, apartament 4 camere, P+4,lift, parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 110 000 €
Ansamblu rezidential

82 m² EMINESCU43, apartament 2 camere, P+4,lift, parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 58 000 €
Ansamblu rezidential

80 m² EMINESCU 43,apartament 2 camere, P+4 cu lift,parcare acoperita la part

Maramures (judet), Baia Mare

 • 62 000 €
Ansamblu rezidential

47 m² EMINESCU43, apartament 2 camere, P+4,lift, parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 39 000 €
Ansamblu rezidential

115 m² EMINESCU43, apartament 3 camere, P+4,lift, parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 88 000 €
Ansamblu rezidential

95 m² EMINESCU43, apartament 2 camere, P+4,lift, parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 59 000 €
Ansamblu rezidential

120 m² EMINESCU43, apartament 2 camere, P+4,lift, parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 59 000 €
Ansamblu rezidential

65 m² EMINESCU43,apartament 2camere, P+4 cu lift,parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 55 000 €
Ansamblu rezidential

67 m² EMINESCU 43,apartament 2camere P+4 cu lift,parcare acoperita la parter

Maramures (judet), Baia Mare

 • 56 000 €
Ansamblu rezidential

70 m² RACHETEI 2,IMOBIL S+P+8E,cu lift si parcare, apartamente cu 2 camere

Maramures (judet), Baia Mare

 • 68 000 €
Ansamblu rezidential

60 m² RACHETEI 2,IMOBIL S+P+8E,cu lift si parcare, apartamente cu 2 camere

Maramures (judet), Baia Mare

 • 57 000 €
Ansamblu rezidential

55 m² RACHETEI 2,IMOBIL S+P+8E,cu lift si parcare, apartamente cu 2 camere

Maramures (judet), Baia Mare

 • 51 000 €
Ansamblu rezidential

94 m² RACHETEI 2,IMOBIL S+P+8E,cu lift si parcare, apartamente cu 3 camere

Maramures (judet), Baia Mare

 • 78 000 €
Ansamblu rezidential

63 m² RACHETEI 2,IMOBIL S+P+8E,cu lift si parcare, apartamente cu 2 camere

Maramures (judet), Baia Mare

 • 59 000 €
Ansamblu rezidential

70 m² RACHETEI 2,IMOBIL S+P+8E,cu lift si parcare, apartamente cu 2 camere

Maramures (judet), Baia Mare

 • 68 000 €
Ansamblu rezidential

55 m² RACHETEI 2,IMOBIL S+P+8E,cu lift si parcare, apartamente cu 2 camere

Maramures (judet), Baia Mare

 • 51 000 €
Ansamblu rezidential

65 m² RACHETEI 2,IMOBIL S+P+8E,cu lift si parcare, apartamente cu 2 camere

Maramures (judet), Baia Mare

 • 62 000 €