Care este diferența dintre spațiul rezidențial, nerezidențial și mixt

04 octombrie 2021

Publicat de storia

Care este diferența dintre spațiul rezidențial, nerezidențial și mixt

În ultimii ani, piața imobiliară a cunoscut o dezvoltare de proporții, mai ales din perspectiva construcției de ansambluri rezidențiale, clădiri de birouri sau spații care îndeplinesc ambele funcții. Oamenii își doresc să se mute din apartamentele clasice de bloc în unele noi și moderne sau chiar la casă, iar cei care sunt acum în căutarea primei locuințe vor să beneficieze de toate facilitățile pe care le oferă un complex rezidențial.

Dezvoltarea mediului de afaceri și apariția unui număr mare de companii, în diverse domenii, au dus la nevoia unor spatii de birouri încăpătoare, care să se îndepărteze de variantele tradiționale. Majoritatea companiilor vor să ofere angajaților, pe lângă un loc în care să își desfășoare activitatea, și zone de relaxare, cantine sau săli de sport.

●       Ce este spațiul rezidențial

●       Ce este spațiul nerezidențial

●       Ce sunt spațiile mixte

●       Care sunt declarațiile fiscale necesare pentru aceste spații

●       Impozitarea spațiilor rezidențiale, nerezidențiale și mixte

Ce este spațiul rezidențial

Spațiul rezidențial este un ansamblu de locuințe, case sau blocuri, într-o comunitate delimitată. Viața în mediul urban este din ce în ce mai agitată, iar acest tip de comunitate reprezintă nu doar calitatea spațiului de locuit, ci și crearea de relații sociale apropiate.

În majoritatea cazurilor din ultima perioadă, spatiile rezidentiale sunt realizate de dezvoltatori imobiliari, iar accesul în interiorul acestor ansambluri este privat, siguranța fiind unul dintre criteriile pentru care este aleasă această variantă locativă. În orașele mari, siguranța este esențială, de aceea, numeroase familii cu copii aleg spațiile rezidențiale, unde cei mici se pot juca fără griji, feriți de trafic.

În funcție de preferințe și nevoi, viitorii locatari pot alege un spațiu rezidențial care pune accent pe zona exterioară, cu verdeață, parcuri și locuri de joacă. Există și varianta spațiilor rezidențiale în care locuințele sunt prevăzute cu terase cu suprafețe generoase, așa că, pentru cei cărora le place să petreacă mai mult timp în aer liber, opțiuni există.

Ce este spațiul nerezidențial

Spațiul nerezidențial este ansamblul sau clădirea în care se află exclusiv clădiri folosite pentru activități administrative sau comerciale, firme, hoteluri, bănci, școli sau clinici medicale.

În general, orice spațiu în care nu se află locuințe și unde se desfășoară activități care generează venit reprezintă un spațiu sau ansamblu nerezidențial. Acest tip de clădiri are un regim diferit de funcționare, taxare și impozitare; de asemenea, pentru construcția unui spațiu nerezidențial, aprobările și documentația necesară sunt diferite.

Pentru construcția unor spatii nerezidentiale de către dezvoltatorii imobiliari, aceștia trebuie să îndeplinească anumite criterii, mult mai complexe decât în cazul celor destinate locuințelor.

Ce sunt spațiile mixte

Spațiile mixte sunt, în general, cele care se află în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora se află un sediu social sau un sediu secundar de activitate, iar pentru acestea, impozitarea și documentația de înființare și desfășurare a activității sunt cu totul diferite.

Punctele de lucru care se află în spațiile mixte pot să aparțină unor societăți comerciale (persoane juridice) sau PFA (persoane fizice autorizate) și pot avea diverse domenii de activitate: cabinete medicale, de avocatură, birouri de traduceri, notariale sau de consultanță fiscală.

Care sunt declarațiile fiscale necesare pentru aceste spații

Proprietarii persoane fizice care dețin clădiri se află în situații diferite, în funcție de desfășurarea de activități comerciale în spațiul deținut, delimitarea suprafețelor cu destinație comercială sau rezidențială (acolo unde este cazul) și de informațiile care sunt înscrise în documentele cadastrale.

Începând cu anul 2016, persoanele fizice care dețin clădiri trebuie să plătească un impozit pentru acestea, în funcție de destinație. În Codul Fiscal, aceste clădiri sunt împărțite în clădiri rezidențiale, nerezidențiale sau cu destinație mixtă.

Pentru persoanele care sunt în această situație, există obligativitatea depunerii Declarației fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea PF (persoanei fizice), împreună cu documentele justificative suplimentare:

●       Actul de proprietate asupra clădirii - acesta este un document important: mai ales în cazul în care valoarea clădirii nu este clară, impozitul va fi calculat la valoarea totală din actul de proprietate;

●       Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor - original și copie;

●       Procura/împuternicirea și cartea de identitate a împuternicitului - acolo unde este cazul;

●       Planurile cadastrale - original și copie;

●       Raportul de evaluare - redactat de un evaluator autorizat, în care este menționată valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referință;

●       Documentele în care este evidențiată destinația clădirii - contract de închiriere, contract de comodat sau autorizații de construcție;

●       În cazul clădirilor construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, este necesar procesul verbal de recepție finală, din care reiese valoarea totală a clădirii.

Aceste documente însoțitoare nu se depun în cazul spațiilor mixte, în anumite situații:

●       Dacă la adresa declarată la care se află spațiul nu se desfășoară nicio activitate economică;

●       Dacă la adresa clădirii se desfășoară o activitate economică, suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial neputând fi evidențiate distinct, iar cheltuielile pentru utilități nefiind înregistrate pe numele persoanei care desfășoară activitatea economică.

În anumite situații, este necesar ca declarația de impunere ITl 001 pentru înregistrarea clădirii și pentru calcularea impozitului să fie însoțită de documente justificative, pentru a se putea demonstra destinația clădirii:

●       Documentația cadastrală, realizată la data construirii imobilului. Este important să se evidențieze că imobilul are destinația de locuință sau că va fi spațiu nerezidențial. În această situație se află blocurile de locuințe, unde la parter sunt amenajate magazine. Acest aspect trebuie să fie menționat de către constructor în documentația cadastrală;

●       Contractul de închiriere sau de comodat, autorizația de construcție sau orice alte documente din care reiese altă destinație decât cea menționată în documentația cadastrală;

●       Contractele de locațiune, în care este menționată clar suprafața construită a clădirii și a spațiilor cu scop nerezidențial care se închiriază, pentru a se determina fiecare suprafață în parte și impozitele aferente (rezidențial sau nerezidențial), conform contractului.

Impozitarea spațiilor rezidențiale, nerezidențiale și mixte

Pentru spațiile rezidențiale care sunt proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează aplicând o cotă de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru spațiile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează aplicând o cotă de 0,2% asupra valorii. Această valoare poate fi:

●       valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare realizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, întocmit de un evaluator autorizat și depus la Direcția de Taxe și Impozite până la primul termen de plată din anul de referință;

●       valoarea totală a lucrărilor de construcție, în cazul clădirilor construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

●       valoarea clădirilor rezultată din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, pentru clădirile dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Pentru situațiile în care valoarea clădirii nu se poate calcula urmând criteriile menționate, impozitul se calculează aplicând 2% asupra valorii impozabile, la fel ca în cazul clădirilor rezidențiale.

Pentru spațiile mixte aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează adunând impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu cel pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

În cazul în care destinația clădirii se schimbă, din clădire cu destinație rezidențială în spațiu nerezidențial sau în spațiu cu destinație mixtă, proprietarul trebuie să depună o nouă declarație de impunere la Direcția de Taxe și Impozite Locale, în termen de 30 de zile de la data schimbării integrale sau parțiale a folosinței, iar impozitul pentru spațiu, determinat în noile condiții, se ia în considerare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Dacă ai în proprietate sau dorești să investești într-un spațiu rezidențial, nerezidențial sau mixt, sunt o mulțime de documente, acte și proceduri pe care trebuie să le cunoști, înainte de a deveni proprietar. Aceste aspecte sunt necesare atât pentru a degreva respectivul spațiu de anumite obligații juridice sau financiare, ci și pentru a putea calcula impozitul corect, în funcție de destinația spațiului.

Sursa foto: Unsplash, Pixabay

Ultima editare: 04 octombrie 2021

Dă share în social media