Credite ipotecare

Programul Noua Casă: condiții de creditare, perioadă de rambursare și documente necesare

Programul Noua Casă reprezintă una dintre cele mai la îndemână modalități prin care îți poți achiziționa o locuință modernă printr-un împrumut garantat de Stat. Prin intermediul acestui program, românii pot avea acces la împrumuturi ipotecare cu dobânzi avantajoase și un avans mic pentru achiziția unei locuințe. Mai jos, îți oferim detalii cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a primi creditul, îți enumerăm avantajele programului Noua Casă și îți spunem care este avansul necesar pentru accesarea unui astfel de împrumut.

Programul Prima Casă a devenit Noua Casă în anul 2020

Începând cu anul 2020, Programul Prima Casă, lansat în 2009, și-a schimbat denumirea, devenind, astfel, Programul Noua Casă. De-a lungul timpului, acest program i-a ajutat pe toți cei care își doreau să achiziționeze prima locuință la un preț mult mai bun, oferindu-le în acest fel șansa să aibă căminul mult visat fără a mai face sacrificii suplimentare. Acest program oferă condiții speciale și dobândă preferențială, astfel că avantajele nu sunt deloc de neglijat. 

Suma maximă ce poate fi împrumutată prin Programul Noua Casă 2023 

În anul 2023, plafonul alocat de către Ministerul Finanțelor pentru Programul Noua Casă este de 1,5 miliarde lei. În ceea ce privește suma maximă ce poate fi împrumutată, aceasta a rămas neschimbată din anul 2022, după cum urmează: 

 • 66.500 de euro – pentru locuințe al căror preț este de maximum 70.000 euro, cu avans de 5% (3.500 euro)
 • 119.000 de euro – pentru locuințe al căror preț este de maximum 140.000 euro, cu avans de 15% (21.000 euro). 

Conform specialiștilor din domeniu, se așteaptă ca în anul 2023 tranzacțiile imobiliare finanțate prin credite ipotecare să crească, luând în calcul posibilitatea ca factorii geopolitici să se stabilizeze, inflația să se tempereze și indicii variabili să nu mai aibă fluctuații pozitive. 

Cadru legal pentru programul Noua Casă

Potrivit reprezentanților FNGCIMM (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii), Noua Casă, noul program guvernamental de ajutor în vederea achiziției unei locuințe, vine în sprijinul persoanelor care doresc să achiziționeze un apartament modern cu toate facilitățile necesare unui stil de viață confortabil. În plus, acest program va ajuta familiile tinere să își achiziționeze o locuință cu un spațiu mai mare, o condiție necesară pentru cei care doresc să aibă mai mulți copii. 

Programul Noua Casă este reglementat de:

 • HG 342/2021
 • Ordin nr. 441 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune și al comisionului de analiză în cadrul programelor Noua Casă, Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, IMM INVEST, IMM LEASING, ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE
 • HG 292 /02.03.2022
 • Hotărârea Nr. 292/02.03.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua Casă”.

Modificările aduse de programul Noua Casă

Modificările noului program vizează în special plafonul creditelor ce pot fi accesate pentru achiziția unei locuințe. Mai jos sunt principalele tipuri de credite garantate de stat:

 • Credit în vederea achiziției unei locuințe noi sau asimilate de maximum 140.000 de euro, echivalent în lei, compus din finanțare acordată de instituția de credit și avans. Finanțarea locuinței este garantată prin Ministerul Finanțelor Publice în valoare de maximum 60% exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare, aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, însă nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței. Prin comparație cu un credit ipotecar, achiziția prin programul Noua Casă poate necesita un avans mai mic și are o dobândă inferioară unui credit normal.
 • Credit în vederea achiziției altor forme de locuințe, în limita a 70.000 de euro, echivalent în lei, compus din finanțarea acordată de bancă și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea este garantată prin Ministerul Finanțelor Publice în valoare de maximum 50% exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare, aferente finanțării garantate, și acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, însă nu mai mult decât valoarea rezultată de raportul de evaluare a locuinței.

Modificările pentru anul 2023 aduse condițiilor de acordare a creditelor prin programul Noua Casă se referă la obligativitatea ca beneficiarii să încheie poliţe de asigurare împotriva tuturor riscurilor, conform normelor interne proprii ale finanţatorilor, pe durata finanţării garantate la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a locuinţei.

Potrivit noilor documente legislative, locuință nouă înseamnă orice locuință recepționată la terminarea lucrărilor cu cel mult cinci ani înainte de solicitarea creditului garantat de stat. De asemenea, în această categorie intră și locuințele supuse unor lucrări de consolidare și/sau reducere a riscului seismic, recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult cinci ani înainte de data solicitării creditului garantat. 

programul prima casa

De ce este importantă Evoluția IRCC pentru Noua Casă?

Abrevierea IRCC înseamnă Indicele de referință pentru creditele consumatorilor. IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează zilnic și reprezintă media ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.

IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește ca fiind media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau în considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

În prezent, există doi indici de referință care sunt calculați și publicați simultan de către Banca Națională a României care au impact asupra condițiilor de acordare a creditelor imobiliare garantate de stat, inclusiv cele prin programul Noua Casă.

Previziunile IRCC pentru anul 2023  

Majorarea peste previziuni a dobânzii de politică monetară pune sub semnul nesiguranței viitoarea ţintă de inflaţie. Începutul lui 2023 a adus schimbări pentru românii care au credite în IRCC: din ianuarie, aceștia plătesc rate mai mari, dobânda de referință fiind de 5,7% pentru T1/2023. 

Această creștere a IRCC se traduce printr-o majorare a ratelor creditelor ipotecare cu câteva sute de lei. 

➡️ Îți dorești o locuință, însă nu știi care ar putea fi cea mai bună soluție pentru tine, un credit ipotecar sau un credit prin Programul Noua Casă? În cazul acesta, te invităm pe blogul Storia, cea mai complexă platformă de anunțuri imobiliare de la proprietari, dezvoltatori imobiliari și agenții, pentru a citi articolul Creditul ipotecar vs. Noua Casa. Avantaje si dezavantaje și pentru a trage o concluzie pe baza informațiilor prezentate. 

Avansul necesar Programului Noua Casă și sumele acordate 

În cazul Programului Noua Casă, avansul este diferența dintre prețul de achiziție a locuinței și finanțarea garantată de stat și reprezintă, potrivit noilor prevederi:

 • Pentru o locuință care nu va depăși suma maximă de 70.000 de euro, iar procentul maxim de garantare de 50%, avansul va fi de 5%.
 • Pentru o locuință care nu va depăși suma maximă de 140.000 de euro, valoarea maximă a creditului va putea ajunge la 119.000 de euro. Avansul beneficiarului va fi de 15%.

Pentru a vedea ce sume poți primi prin intermediul programului Noua Casă, se pot lua în calcul următorii parametri: 

 • Gradul de îndatorare.
 • DAE, a cărei medie, la nivelul principalelor instituții bancare, este de aproximativ 4,72% (însă există și dobânzi ușor mai mici).
 • Existența unor rate egale pe toată maturitatea împrumutului (poți opta și pentru rate descrescătoare). Având în vedere aceste lucruri, există mai multe scenarii.

Programul Noua Casă diferențiază locuințele în funcție de preț și de cerințele legate de categoria locuinței, avansul minim obligatoriu şi procentul maxim de garantare, astfel:

 • Cu un preț de maximum 70.000 de euro – majoritatea locuințelor achiziționate prin programul Noua Casă (noi, vechi sau consolidate). Pentru acestea, avansul minim obligatoriu este de 5%, iar procentul maxim de garantare este de 50%.
 • Cu un preț cuprins între 70.001 de euro și 140.000 de euro – locuințele noi, inclusiv cele construite prin programele ANL, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Pentru acestea, avansul minim obligatoriu este de 15%, iar procentul maxim de garantare este de 60%.
 • Prin intermediul programului este posibilă achiziționarea unor proprietăți cu valori ce depăşesc 70.000/140.000 de euro, cu condiția achitării diferenței din surse proprii.

Condițiile pentru programul Noua Casă

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru a se încadra la programul Noua Casă, beneficiarul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • să declare pe proprie răspundere, în momentul solicitării creditului garantat, că nu deține proprietate mai mare de 50 mp, exclusivă sau împreună cu soțul ori soția, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită;
 • să achiziționeze sau să construiască o singură locuință printr-un credit acordat și garantat de condițiile programului;
 • să aibă calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

În cazul locuințelor vechi (recepționate la terminarea lucrărilor de construcție cu mai mult de cinci ani înainte de solicitarea creditului garantat), condițiile rămân similare programului Prima Casă. 

De asemenea, contractele și promisiunile de garantare încheiate și aflate în derulare la data intrării în vigoare a programului Noua Casă continuă să urmeze prevederile legislației în vigoare la data emiterii lor, la fel și în cazul dosarelor aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a noului program. 

Condițiile salariale necesare pentru Programul Noua Casă

Pentru a putea aplica la programul Noua Casă, trebuie să ai un venit lunar stabil, valoarea necesară a acestuia fiind diferită în funcție de suma dorită și de banca la care apelezi. Poți accesa un simulator de Credit Noua Casă pe site-urile băncilor pe care le ai în vedere, însă ține cont că acele rezultate sunt orientative. 

Persoanele cu salariul minim pe economie pot accesa fonduri pentru a-și achiziționa un apartament prin Noua Casă, însă, în cazul acestora, suma disponibilă va fi mai mică decât plafonul maxim al acelei categorii de locuință. 

evolutia ircc

Cine poate aplica pentru un credit prin Programul Noua Casă?

Pentru a beneficia de condițiile avantajoase ale programului Noua Casă, trebuie să respecți următorii termeni:

 • să fii cetățean român;
 • să nu ai în proprietate cu soțul/soția ori alte persoane o locuință individuală sau în comun mai mare de 50 mp, cu excepția locuințelor primite drept moștenire;
 • să poți achita 5-15%, în funcție de caz, din valoarea locuinței ce urmează a fi cumpărată;
 • să nu ai în derulare alt credit ipotecar sau să fi accesat un credit prin programul Prima Casă în trecut;
 • să cumperi o locuință finalizată sau să ai în plan să construiești o locuință cu împrumutul acordat;
 • să achiți avansul minim și să constitui un depozit colateral egal cu valoarea dobânzii datorate pe o perioadă de trei luni.

De asemenea, locuința pe care o vei achiziționa trebuie să fie încadrată într-una dintre clasele de eficiență energetică A, B sau C. În plus, nu poți vinde noua locuință în primii cinci ani după achiziție. 

Documentele necesare pentru un credit prin Programul Noua Casă

Pe lângă îndeplinirea condițiilor de mai sus, dacă dorești să obții un credit prin programul Noua Casă, dosarul trebuie să includă următoarele documente:

 • antecontractul de vânzare-cumpărare în original prin care să dovedești că ai plătit avansul;
 • actele de proprietate ale locuinței;
 • extras de carte funciară;
 • declarație pe proprie răspundere care să ateste că la data întocmirii dosarului pentru creditul Noua Casă nu deții o locuință mai mare de 50 mp și nu ai cumpărat o altă proprietate prin Prima Casă;
 • solicitare de garantare/solicitare de emitere a Promisiunii unilaterale de creditare și Promisiunea de garantare, dacă este cazul;
 • documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum și al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, din copie certificată;
 • certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficiență energetică;
 • în cazul acordării unei Promisiuni de garantare, se atașează și Promisiunea unilaterală de creditare emisă de către bancă;
 • în cazul achiziționării unui imobil care a mai făcut obiectul unei finanțări garantate din cadrul Programului Noua Casă, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul Programului și pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

➡️ Intră pe blogul platformei Storia (cea mai complexă platformă de anunțuri imobiliare, cu peste 200.000 de anunțuri din care poți alege) și citește mai multe detalii despre Extrasul de carte funciara: ce este si cum il obtii

Condițiile necesare pentru construirea casei prin programul Noua Casă 

Dacă îți dorești să construiești o casă, trebuie să respecți, cumulat, următoarele condiții:

 • să plătești avansul de 5% din costul de construcție;
 • să declari, în momentul solicitării creditului, că nu deții o locuință mai mare de 50 mp;
 • să fii proprietarul terenului pe care urmează să construiești casa;
 • să oferi o garanție că împrumutul pe care îl vei obține va fi folosit pentru a construi o casă pe respectivul teren;
 • să prezinți băncii un proiect tehnic al casei, precum și detalii legate de executarea lucrării;
 • să deții autorizație de construcție, precum și toate avizele necesare;
 • să faci dovada unui contract cu o firmă specializată în construcții în care să se precizeze că antreprenorul este obligat să termine construcția în cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din sumele oferite prin intermediul programului;
 • să oferi dovada achitării unei polițe de asigurări a lucrărilor de construcție;
 • să faci dovada constituirii unei garanții de bună execuție a lucrării în valoare de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări;
 • să nu înstrăinezi viitoarea casă în primii cinci ani după finalizare.

Pe lângă aceste condiții, viitorul proprietar se obligă să suporte costurile suplimentare care pot apărea față de cele precizate în deviz. 

➡️ Informațiile despre documentele necesare contractării unui credit prin Programul Prima Casă pot fi copleșitoare. De aceea, îți recomandăm să citești cât mai multe despre fiecare în parte. Te invităm să faci primul pas și să citești articolul Antecontract Noua Casă – clauze, valabilitate, taxe, acte necesare pentru a avea o viziune mai clară. 

Pașii pentru obținerea unui credit prin Programul Noua Casă 

Pentru a putea aplica pentru obținerea unui credit prin programul Noua Casă, trebuie să urmezi pașii:

 • Alege o locuință sau stabilește detaliile viitoarei construcții, îndeplinind toate condițiile menționate anterior.
 • Mergi la una dintre băncile participante în program pentru a obține informații referitoare la documentele necesare la dosar, pe lângă cele menționate anterior. Acestea pot fi diferite de la o bancă la alta. În general, dacă apelezi la banca la care încasezi salariul sau ai un cont de economii, este posibil să beneficiezi de alte avantaje specifice clienților.
 • Următorul pas este calcularea costurilor unui astfel de împrumut – poți face acest lucru pe site-ul băncii de unde vrei să iei creditul, folosind un calculator Noua Casă.
 • Completează dosarul de finanțare și depune-l la bancă pentru a fi analizat de un ofițer de credite. Ai grijă să fie complet, pentru că, altfel, ți se va întoarce.
 • Dacă dosarul este complet, pasul următor implică evaluarea locuinței de către bancă.
 • După evaluarea de către un evaluator autorizat și constatarea valorii imobilului, banca îți poate aproba dosarul.
 • Va trebui să obții un Extras de Informare, care va fi atașat la dosar, pentru a fi trimis la Fondul de Garantare Noua Casă.
 • Dosarul va fi analizat de către Fond – în cazul lipsei unor documente, al existenței unei greșeli din partea ta sau a unui angajat al băncii, dosarul se poate întoarce.
 • După aprobarea dosarului, trebuie să trimiți băncii răspunsul pozitiv împreună cu factura aferentă comisionului de garantare. Tot acum trebuie să achiți un comision de analiză către Fond care se calculează ca 0,25% din sumă.
 • Fondul emite un contract de garantare care trebuie depus și el la dosar pentru obținerea creditului.
 • Următorul pas este semnarea contractelor în fața unui notar. Vei semna contractul de credit pentru casă, contractul de garantare, contractul de vânzare-cumpărare și contractul de ipotecă.
 • După ce notarul te va anunța că locuința a fost intabulată în Cartea Funciară și că ipoteca s-a realizat, vânzătorul va primi banii pentru locuință.
credit prima casa

Avantajele și dezavantajele programului Noua Casă 

Obținerea unui credit prin programul Noua Casă are câteva avantaje importante:

 • Unul dintre avantaje este TVA-ul de numai 5% pentru locuinţele care costă maximum 700.000 de lei. Începând cu 2022, locuințele de până în 140.000 de euro vor avea un TVA redus, de la 19% la 5%.
 • Avansul minim de doar 5% pentru locuinţele până în 70.000 de euro şi taxele notariale cu 30% mai mici pentru locuinţele obţinute prin programul Noua Casă faţă de creditele ipotecare.

Ca orice formă de împrumut, și creditul prin programul Noua Casă vine cu o serie de dezavantaje:

 • Primul dezavantaj de menționat este faptul că acest credit se poate contracta doar cu dobândă variabilă, nu și fixă. Astfel, pot exista situații în care dobânda crește. 
 • Este dificil să accesezi un astfel de împrumut, deoarece trebuie să îndeplinești un număr mare de condiții, să completezi o mulțime de acte și să aștepți minimum o săptămână pentru a vedea dacă se aprobă creditul (sau nu).
 • Locuințele achiziționate prin programul Noua Casă nu se supun Legii Dării în Plată. Cu alte cuvinte, nu poți preda băncii locuința cumpărată dacă nu îți mai permiți să achiți rata lunară.
 • Este necesar să plătești, pe lângă avans, și echivalentul a trei rate de dobândă aferente costului unui depozit.
 • Nu poți vinde locuința timp de cinci ani după achiziționare, însă o poți închiria doar cu acordul băncii. 
 • Trebuie să achiți un comision Fondului de Garantare Noua Casă. Acesta reprezintă 0,25% din suma împrumutată.

Așadar, Programul Noua Casă îți oferă șansa de a te muta la casa ta. Dosarul pentru obținerea creditului este stufos, într-adevăr, însă avansul poate fi mai mic decât în cazul unui credit imobiliar obișnuit, la fel și dobânzile, iar împrumutul este accesibil chiar și celor cu venituri mici. Mai mult, varianta actualizată a programului Noua Casă vine și în sprijinul familiilor care doresc locuințe spațioase.

Back to top button