Ghid imobiliar

Autorizația de construcție – sfaturi practice și etape de urmat

Dacă tot ce stă între tine și visul tău de a-ți construi casa ideală este hățișul administrativ și birocratic, iată tot ce trebuie să știi ca să obții unul dintre cele mai importante documente de care vei avea nevoie: autorizația de construcție, adică actul prin care primești dreptul de a ridica o construcție ori de a consolida sau repara una deja existentă.

În cele ce urmează, îți vom prezenta cele mai importante informații despre autorizația de construcție și discutăm, pe larg, despre: 

 • Pentru ce fel de construcții ai nevoie de autorizație
 • Ce fel de lucrări nu necesită autorizație
 • Pași de urmat pentru obținerea autorizației de construcție 
 • Cât este valabilă autorizația de construcție
 • Cât te costă să obții autorizația de construcție

cand ai nevoie de autorizatie de constructie

Pentru ce fel de construcții ai nevoie de autorizație

Înainte de a începe orice fel de demers, trebuie să știi dacă ce intenționezi să construiești necesită sau nu o autorizație din partea autorităților. Autorizația de construcție se eliberează pentru anumite tipuri de construcții, dintre care amintim:

 • lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora;
 • lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare a clădirilor declarate ca fiind monumente istorice;
 • lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu, de tipul chioșcuri, tonete, cabine, panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole, necesare în vederea organizării executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu principala construcţie în jurul cărora sunt amplasate.

Ce fel de lucrări nu necesită autorizație

Numeroase tipuri de lucrări pot fi executate fără autorizație de construire. În principal, este vorba despre lucrări care nu modifică structura de rezistență sau aspectul arhitectural al construcțiilor. Conform Articolului 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pot fi executate fără autorizație următoarele lucrări:.

 • reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice;
 • reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
 • zugrăveli și vopsitorii interioare;
 • zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
 • reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • reparații și înlocuiri la pardoseli;
 • lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
 • lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.”

Așadar, dacă te afli în una dintre aceste situații și lucrările efectuate nu modifică arhitectura sau caracteristicile inițiale ale construcției, poți spune că ai scăpat de câteva drumuri la primărie și poți începe imediat proiectul dorit.

 

cum obtii autorizatia de constructie

Pași de urmat pentru obținerea autorizaţiei de construcție 

Potrivit Legii nr. 50/1991 și Legii nr. 350/2001, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcție începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obținerii autorizației de construire.

Pasul 1: Solicitarea certificatului de urbanism de la primărie

În primul rând, pentru a obține autorizația pentru noua ta casa sau orice alt tip de construcție care se încadrează în lista enunțată anterior, trebuie să soliciți Certificatul de Urbanism (CU) de la primăria localității sau cea de sector (dacă locuiesti in Bucuresti) în care este amplasat terenul pe care se va efectua construcția. Acest certificat este un act informativ, din care vei afla:

 • care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a primi autorizația propriu-zisă;  
 • de ce acte, avize și acorduri ai nevoie; 
 • care sunt retragerile minime de la limitele de proprietate și alte informații utile.

Pentru a primi CU, vei avea nevoie de actul de proprietate, planurile cadastrale, cererea tip și chitanța ce dovedește achitarea unei taxe. Deși specialiștii spun că, de obicei, nu e nevoie de o documentație specială de la proiectant, experiența din ultimul timp arată că tot mai multe primării cer, pe lângă actele de mai sus, care sunt trecute în lege, și un memoriu tehnic de arhitectură, iar uneori și planuri desenate. De aceea, cea mai rapidă soluție pentru a trece și peste această posibilă surpriză este ca proiectantul să întocmească de la început toate documentele ce ar putea fi solicitate, suplimentar, de autorități.

Pasul 2: Realizarea studiului geotehnic

După ce ai rezolvat problema actelor de mai sus, pasul doi prevede realizarea unui studiu geotehnic pentru amplasamentul terenului pe care urmează să îți ridici noua casa. Din acest studiu reies calitatea și caracteristicile terenului respectiv, de unde proiectantul obține informațiile de care are nevoie pentru a putea calcula și dimensiona fundația noii clădiri. Dacă îți dorești ridicarea unei case în mediul rural, în cazul construcțiilor cu maxim un etaj (considerate ca fiind construcții cu importanță redusă), studiul geotehnic nu este obligatoriu din punct de vedere legal, însă specialiștii recomandă să aveți unul pentru ca fundațiile, proiectul lor, mai exact, să îl aibă la bază.

Pasul 3: Proiectarea casei

Pasul trei constă în definirea aspectului casei tale (compartimentare interioară, funcționalități), urmând ca proiectanții – arhitectul, plus inginerii de structură și instalatorii – să-ți propună soluții care să acopere cerințele tale. După ce te-ai hotărât asupra lor, urmează să fie elaborat proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate, respectiv arhitectură, structura de rezistență și instalații. Mai exact, vor fi realizate planșe desenate și documentații scrise, pe care proiectanții le vor semna după cum prevede legislația.

Pasul 4: Obținerea avizelor

Încă puțin, suntem aproape de final! După toate aceste procese laborioase, mai trebuie să ai și avizele și acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. De obicei, primăria solicită, prin CU, avizul de la Mediu, plus avizele și acordurile de la furnizorii de utilități prezenți în zona unde va fi noua construcție, precum: electricitate, apă și canalizare, gaze, salubritate.

Pasul 5: Depunerea dosarului la primărie

Ai parcurs toți acești pași? Atunci poți solicita de la primărie autorizația de construire prin depunerea unui dosar complet care să conțină proiectul de autorizare, primit de la proiectanți, avizele de mai sus și actele de proprietate. Doar după primirea autorizației poți începe realizarea construcției, care trebuie să respecte proiectul tehnic. Execuția construcției poate fi făcută fie de o firmă specializată, fie în regie proprie.

Odată obținută autorizația de construire, în proiectul tehnic (P.Th.) se dezvoltă și documentația tehnică. Specialiștii vor elabora proiectul tehnic și detaliile de execuție (P.Th.+D.E.), documentația scrisă și desenată, care include informațiile necesare executării construcției. Documentațiile tehnice vor fi conform prevederilor legale din certificatul de urbanism, dar și altor caracteristici ale amplasării.

 

cat costa autorizatia de constructie

Cât timp este valabilă autorizația de construcție

În primul rând, trebuie să știi că legea prevede ca autorizația să fie eliberată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului complet.

În al doilea rând, e bine să ții seama de faptul că autorizația are o valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care ești obligat să începi lucrările. Dacă demarezi proiectul în cele 12 luni, atunci valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație, în conformitate cu proiectul tehnic.

În ultimul rând, trebuie să ai în vedere faptul că, dacă în timpul executării lucrărilor intervin modificări de temă privind construcția autorizată, care conduc la necesitatea modificării acesteia, atunci ești obligat să soliciți o nouă autorizație. Vestea bună este că, în astfel de cazuri, nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism.

Cât te costă să obții autorizația de construcție

Obținerea autorizației de construire implică și niște costuri. Potrivit Codului Fiscal, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculează în funcție de numărul de metri pătrați ai suprafeței pentru care se solicită actul. Așadar, în mediul urban, taxele sunt următoarele:

 • până la 150 de metri pătrați – între 5 și 6 lei;
 • între 151 și 250 de metri pătrați – 6-7 lei;
 • între 251 și 500 de metri pătrați – 7-9 lei;
 • între 501 și 750 de metri pătrați – 9-12 lei;
 • între 751 și 1.000 de metri pătrați – 12-14 lei;
 • peste 1000 de metri pătrați – 14 lei + 0,01 lei/metru pătrat pentru fiecare metru peste 1.000.

Dacă vrei să construiești o casă în mediul rural, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu 50% din sumele de mai sus.

Pentru eliberarea autorizației de construcție pentru o casă sau pentru o clădire-anexă, taxa este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a construcției. Dacă ajungi în situația de a fi nevoit să prelungești valabilitatea autorizației, trebuie să plătești o altă taxă egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.

În concluzie, chiar dacă, la început, ți se poate părea complicat să obții o autorizație de construire, aplicând informațiile din acest articol și urmând pașii enunțați anterior, cu siguranța vei reuși să-ți pui proiectul în aplicare, fără multe bătăi de cap.  

Ultima editare: 29 iunie 2020
Back to top button