Ghid imobiliar

Inundație în apartament. Evaluarea pagubelor și ce ai de făcut

Una dintre cele mai frecvente situații care afectează apartamentele dintr-un bloc, instituție publică ori clădire de birouri, este inundația. Riscurile de a fi victimă și/sau autor sunt aproape egale. 

În cele ce urmează, luăm în calcul ambele variante și îi spunem ce să faci în caz de inundație în bloc, cum evaluezi pagubele, indiferent că ești sau nu responsabil de producerea lor, dar și cum vei putea fi despăgubit sau cum compensezi daunele produse. 

Ce să faci în caz de inundație în bloc

Cauzele care duc la inundarea unui apartament în bloc sunt limitate. Poate să fie vorba de o neglijență care să ducă la umplerea până la refuz, peste capacitatea gurilor de scurgere a căzii sau a unei chiuvete ori de spargerea sau fisurarea unei conducte. 

Apa se poate infiltra pe la îmbinarea pereților în apartamentul de dedesubt, se poate acumula într-o încăpere sau poate afecta și alte zone din casă. Uneori, pot fi afectate chiar mai multe apartamente. 

O altă situație care poate duce la inundații și la infiltrarea apei apare la ultimul etaj, ca urmare a unei defectuoase izolații a terasei blocului sau a înfundării gurilor de scurgere a apei de ploaie. 

Primul pas este oprirea apei. În cazul în care este vorba despre o inundație pe coloana comună, se închide toată conducta de apă, folosind sistemul de închidere aflat în camera tehnică a blocului, care se poate afla la subsol, parter sau, uneori, la ultimul etaj. 

Dacă este vorba despre o inundație pe o țeavă comună, se închid robineții de siguranță (sau robinetul) aflați pe conductă, astfel încât să fie oprită scurgerea apei. 

În funcție de gradul de afectare al apartamentului sau apartamentelor inundate, dacă apa băltește, sunt infiltrații sau scurgeri pe pereți, este recomandată decuplarea instalației electrice de la panoul electric, pentru a preveni accidentele. 

Apa este un foarte bun conductor de electricitate, fapt care poate produce electrocutarea locatarilor. Este important de reținut că nu trebuie să atingi niciun aparat electric aflat în priză și nicio sursă de curent, dacă aceasta este în apă ori dacă tu te afli în apă. 

Următorul pas este evacuarea apei prin gurile de scurgere sau, acolo unde acest lucru nu este posibil, fie folosind un aspirator umed, fie o pompă, dacă este multă apă. Și soluția cu mopul și cârpe absorbante funcționează, atunci când volumul de apă este mic. 

Scopul este acela de a îndepărta cât mai repede apa, pentru a limita cât mai mult din infiltrații și prejudicii. Nu este recomandată drenarea apei pe casa scărilor, pentru că pot să apară daune suplimentare. 

Este important de știut că aceste măsuri esențiale trebuie luate indiferent dacă ești proprietarul apartamentului ori dacă locuiești cu chirie. Este important să știi ce să faci în caz de inundație, pentru că o reacție rapidă și eficientă poate limita substanțial daunele. 

La fel de important este de știut că proprietarii apartamentelor în care nu locuiește nimeni trebuie să lase la administrația blocului cheile apartamentului. Scopul acestei măsuri este acela de a se putea interveni rapid, în cazul în care apar situații urgente, cum sunt cele cauzate de o inundație produsă de fisurarea sau spargerea unei conducte.

Dispoziții legale în caz de inundație produsă de vecin sau coloana comună. Plângere la poliție

În cazul în care te inundă un vecin ori dacă inundația este efectul unei defecțiuni pe coloana comună de apă sau dacă este vorba de infiltrații și inundații produse de apa pluvială acumulată pe terasa blocului, ai la dispoziție prevederile legii 230/2007, ce reglementează modul de soluționare a acestor situații și rolul asociațiilor de proprietari. 

Conform acestui text de lege, proprietarul este obligat să mențină proprietatea în stare bună, pe propria sa cheltuială. Niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalți proprietari din condominiu.

Articolul 17 prevede explicit că, dacă proprietarul unui apartament sau o altă persoană în numele acestuia (chiriaș sau oricare alt beneficiar) provoacă daune unei alte proprietăți sau spațiilor comune, acesta are obligația să repare stricăciunile sau să achite chetuielile necesare efectuării lucrărilor de reparații. 

În cazul în care acesta se opune sau refuză, se poate face o plângere la poliție pentru inundație sau oricare alte pagube ori poate fi chemat în instanță pentru recuperarea daunelor. De asemenea, pot fi solicitate compensații morale pentru prejudiciul creat sau se poate cere instanței să stabilească măsurile care se impun pentru recuperarea daunelor. 

În situația în care inundația are drept cauză coloana comună, reparațiile vor fi suportate din fondul de rulment al asociației. Aceeași situație se aplică și în cazul în care inundația este urmare a deficiențelor izolației de pe terasa blocului, iar afectate sunt unul sau mai multe apartamente de la ultimul sau ultimele etaje. 

Recuperarea daunelor

Pentru recuperarea daunelor sunt mai multe soluții, care variază în funcție de situația care a dus la producerea inundației. 

 1. Ce să faci în caz de inundație din cauza unor defecțiuni ale părților comune? 
 • Fă fotografii ale daunelor produse, înainte de a strânge apa. Este important ca fotografiile să înregistreze data și ora. Aceste fotografii vor fi utile și pentru recuperarea daunelor produse în cazul în care există o poliță de asigurare ce acoperă astfel de evenimente.
 • Limitează pe cât posibil daunele, oprind apa din coloana comună. 
 • Sesizează administrația și asociația de proprietari cu privire la situația apărută.
 • Solicită despăgubiri sau remedierea stricăciunilor, printr-o adresă formulată către aceștia. 
 1. Ce să faci în caz de inundație produsă de un vecin?
 • Semnalează urgent problema vecinului sau administrației, iar în cazul în care vecinul nu este acasă, oprește apa pe coloana comună, pentru a limita daunele. 
 • Fă fotografii ale daunelor produse, în vederea recuperării pagubelor. 
 • Realizează o evaluare a daunelor produse și solicită despăgubiri. 
 • Dacă locuința este asigurată pentru astfel de daune, adresează-te societății de asigurări. Fotografiile, descrierea pagubelor și valoarea estimată a acestora, precum și constatarea urmărilor inundației fac parte din procedură și preced acordarea de despăgubiri. 

Vinovatul de producerea inundației participă la constatare, iar reprezentantul asociației de locatari indică asigurătorului cine este responsabil. Cel care a produs inundația este înștiințat cu privire la prejudiciul creat. Proprietarul este despăgubit de asigurător, iar acesta va recupera banii de la persoana vinovată de producerea daunelor. 

 • Dacă locuința nu este asigurată, constatarea daunelor se face în prezența reprezentantului asociației și a proprietarului responsabil. Devizul reparațiilor este înaintat acestuia, iar dacă refuză plata, persoana prejudiciată se va putea adresa instanței de judecată. 
 1. Ce să faci în caz de inundație produsă unui vecin?
 • Oprește apa pe coloana comună, pentru a limita extinderea daunelor în interiorul locuinței. 
 • Fă fotografii ale daunelor produse în propriul apartament, dar și în apartamentul vecin. 
 • Anunță asociația de proprietari să constate daunele și să completeze un proces verbal de constatare. Fii prezent când societatea de asigurări evaluează pagubele, indiferent că se face în baza unei asigurări facultative proprii sau a vecinului păgubit. 
 • Remediază defecțiunea care a dus la producerea inundației. 
 • Ia în calcul că, în absența unei polițe care să acopere daunele proprii și pe cele produse, vei suporta costurile reparațiilor. 

Este important de precizat că polița de asigurare obligatorie a locuințelor nu acoperă evenimentele de acest tip produse din cauza proprietarului sau a vecinilor, dar nici pe cele produse în urma unor defecțiuni ale părților comune (terasă ori coloană comună). Asigurarea obligatorie (PAD) acoperă doar situațiile din cauze naturale. 

Incidentele de acest tip, indiferent că sunt provocate de neglijența vecinilor sau de defecțiuni ale părților comune, sunt acoperite doar de polițele facultative. 

Totodată, este important de luat în calcul că, în conformitate cu prevederile legale, administrarea, întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile asupra proprietăţilor comune sunt în sarcina asociaţiilor de proprietari, acestea fiind răspunzătoare de părţile indivize ale blocului. 

Concret, fiecare proprietar dintr-un bloc este responsabil, conform suprafeței apartamentului pe care-l deține, de elementele comune (terasă, coloană comună de apă ori scurgere de apă de ploaie sau altele), iar incidentele apărute la acestea trebuie reparate de asociația de proprietari.  

O inundație este o problemă reală, indiferent de cauze sau de cine este responsabil. Totuși, o astfel de situație este în mod cert neintenționată, astfel că este bine să fie găsite soluții amiabile, care să ducă la rezolvarea problemei și la repararea prejudiciului. Cert este că acum știi ce să faci, în caz de inundație.

Back to top button