Știri

Impozitul pe locuințe, clădiri și terenuri – schimbări 2022, când se plătește și cum poți obține reducere impozit 2022

Începând cu anul 2022, au apărut o serie de schimbări legislative în ceea ce privește impozitele datorate statului. Citind în continuare, poți afla mai multe despre modificările aduse, ce acte sunt necesare la plata impozitului, precum și ce modalități de plată ai la dispoziție. 

 • Cadru legislativ
 • Modificări ale impozitării în 2022
 • Acte necesare pentru plata impozitului
 • Modalități de plată a impozitului
 • Termene de plată

Cadru legislativ

impozit pe cladire

Impozitele locale sunt reglementate prin Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal). Impozitarea clădirilor este reglementată prin Titlul IX, Capitolul II (Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri), articolele 455-462. De asemenea, impozitarea clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este reglementată prin articolul nr. 458 din aceeași lege. Începând cu articolul nr. 460, legea tratează subiectul calculării impozitului pentru clădirile deținute de persoane juridice. 

Ulterior, în capitolul III, găsim mai multe informații despre impozitul pe teren și modul de calculare (articolul nr. 465).

Codul Fiscal a suferit o actualizare în 21 decembrie 2020, prin Legea nr. 296/2020. S-au adus unele modificări în ceea ce privește impozitarea clădirilor folosite pentru servicii turistice și calcularea impozitului pentru clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice de la data de 1 ianuarie 2021. 

Modificări ale impozitării în 2022

Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/ 2022 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din data de 15 iulie 2022, au fost aduse o serie de schimbări de regim fiscal. Iată care sunt acestea:

Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 • În ceea ce privește impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, modificat prin Ordonanța 16/ 15 iulie 2022, acesta se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% la valoarea clădirii. Cota impozitului/ taxei pe clădiri se stabileşte printr-o hotărâre a Consiliului local. Înainte de modificările aduse de Ordonanța 16/2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
 • Totodată, înainte de modificările actuale, valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determina prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei per metru pătrat, în funcție de tipul clădirii. Odată cu modificările aduse de Ordonanța 16/2022, valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Dacă valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform noilor prevederi care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Iată care sunt principalele modificări privind calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice:

 • pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii. Până la modificările prezente, impozitul pe clădiri se calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% și 1,3% asupra valorii clădirii.
 • pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează în continuare prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.

Calculul impozitului pe clădirile deținute de persoanele juridice

În ceea ce privește calculul impozitului pe clădirile deținute de persoanele juridice, acesta a rămas neschimbat. Astfel:

 • pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;
 • pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoanele juridice, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii;
 • pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe scurt, începând cu anul 2023, în modul de calcul al impozitului pe clădiri se vor folosi următoarele cote minime de impozitare asupra valorii impozabile a clădirii:

 • 0,1% în cazul clădirilor rezidențiale;
 • 0,5% în cazul clădirilor nerezidențiale;
 • 0,4% în cazul clădirilor utilizate pentru activități din domeniul agricol.
plata anticipata a impozitului pe locuinta

Reducere impozit 2022: plata anticipată a impozitului

Persoanele care plătesc anticipat impozitul pe teren pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, primesc o reducere impozit 2022 de până la 10% inclusiv, stabilită conform hotărârilor Consiliului local. 

Similar, plata anticipată a impozitului pe clădiri pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, beneficiază de o reducere impozit 2022 de până la 10%. 

Scutiri de impozit

În continuare, clădirile în care activează cabinete de medicina familiei sau unități sanitare publice nu vor mai fi impozitate, la fel și casele de cultură ale sindicatelor. Excepție fac acele încăperi destinate activităților economice. De asemenea, sunt scutite de la plata impozitului pe clădire persoanele cu handicap temporar, care dețin un certificat de handicap revizuibil, iar această scutire începe să se acorde începând cu data noului certificat de handicap, respectându-se prevederile legale. Astfel, certificatul de handicap trebuie să aibă continuitate și să fie depus la sediul ANAF în termen de 45 de zile, potrivit prevederilor din Codul Fiscal actualizat prin Legea nr. 296/2020. 

Mai mult, potrivit legii, nu se percepe impozit pe locuințele aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav și accentuat, ale persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate și cele ale reprezentanților legali ai acestora, pe perioada de îngrijire, supraveghere și întreținere a persoanelor cu handicap grav sau accentuat ori cu grad I de invaliditate.

Nu se datorează impozit pentru acele clădiri folosite ca domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor persecutate din motive politice de dictatură începută pe 6 martie 1945 și a celor deportate în străinătate sau constituite în prizonieri. 

În ceea ce privește contractele de cesiune, închiriere, administrare sau folosință pe o perioadă mai mare de un an, impozitul pe clădiri poate fi plătit în continuare în două rate egale, prima parte până pe 31 martie, iar a doua, până pe 30 septembrie, potrivit articolului nr. 462 din Codul Fiscal, actualizat în 2020. De asemenea, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația de a depune o declarație la ANAF, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului și va începe să datoreze impozit pe clădire începând cu data de 1 ianuarie a anului următor (alin. 12 din articolul nr. 461).

Acte necesare pentru plata impozitului

Pentru a plăti impozitele datorate statului, ai nevoie de mai multe documente. Mai jos poți citi care sunt actele necesare pentru a plăti impozitele. 

Pentru a plăti impozitul pe teren, este necesar să prezinți cartea de identitate a proprietarului/ proprietarilor și un act de dobândire, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, certificatul de moștenitor, actul de donație, hotărârea judecătorească irevocabilă, actul de partaj, titlul de proprietate, ordinul emis de prefectură etc.

Poți plăti impozitul pentru apartament dacă prezinți cartea de identitate a proprietarului/ proprietarilor, certificatul de performanță energetică (doar pentru imobilele dobândite prin contract de vânzare-cumpărare) și actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească irevocabilă, act de partaj).

Pentru o casa, este nevoie de mai multe documente:

 • Declarație-tip, completată la secțiunile care revin contribuabilului;
 • Cartea de identitate a proprietarului/ proprietarilor;
 • Actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, act de donație, hotărâre judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);
 • Schița construcției – suprafața desfășurată a clădirii constă în însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a subsolului și balconului, cu excepția podurilor care nu sunt folosite ca locuință, a scărilor și a teraselor neacoperite;
 • Declarația privind stabilirea impozitului pe teren privind zona de încadrare și/ sau categoria de folosință a terenului aferent clădirii;
 • Certificat de performanță energetică (doar pentru casele dobândite prin contract de vânzare-cumpărare).

Pentru clădirile nou construite, vei avea nevoie de următoarele acte:

 • Declarație-tip, completată la secțiunile ce revin contribuabilului;
 • Cartea de identitate a proprietarului/ proprietarilor;
 • Autorizația de construire;
 • Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de recepție privind stadiul lucrărilor;
 • Schița construcției din dosarul de autorizare;
 • Certificatul de performanță energetică (doar pentru imobilele pentru care s-a emis proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor);
 • Memoriul tehnic și memoriul de arhitectură din dosarul de autorizare. 

Modalități de plată a impozitului

Impozitul se poate plăti astfel:

 • În numerar – la Direcția de Impozite și Taxe Locale și la oficiile poștale;
 • Cu ordin de plată – prin bancă, acolo unde ai contul deschis. Poate fi realizat atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice;
 • Cu cardul – la Direcția de Taxe și Impozite Locale;
 • Prin Ghiseul.ro (plata online) – persoanele fizice pot achita impozitele datorate prin platforma guvernamentală după obținerea credențialului de la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale. Pentru a obține un nume de utilizator și o parolă, trebuie să trimiți o cerere și o copie după cartea de identitate/ CUI/ CIF;
 • Prin mandat poștal.

Termene de plată

Pentru terenuri, impozitul se plătește anual, în două rate egale, prima până pe 31 martie, iar a doua până pe 30 septembrie inclusiv. Plata anticipată a impozitului pe teren pentru întregul an până pe 31 martie inclusiv este răsplătită cu o reducere de până la 10%. De asemenea, impozitul pe teren mai mic sau egal cu 50 de lei se va plăti integral la primul termen de plată. 

În cazul contractelor de cesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

Pentru clădiri, impozitul se plătește tot anual, în două rate egale, până pe 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Și în cazul clădirilor, cei care plătesc anticipat până la 31 martie întreaga sumă primesc o reducere de 10%. 

Indiferent ce tipuri de impozite ai de plătit, este important să fii la curent cu schimbările legislative și să respecți termenele de plată. Acum știi ce documente sunt necesare pentru plata impozitului, precum și ce modalități ai la îndemână pentru a face aceste plăți. 

Back to top button