Prima Casă: condiții de creditare, perioadă de rambursare și documente necesare

24 iunie 2020

Publicat de storia

Prima Casă: condiții de creditare, perioadă de rambursare și documente necesare

Programul Prima Casă reprezintă una dintre cele mai la îndemână modalități de a-ți lua propria locuință. Grație acestui program, tinerii din România pot avea acces la împrumuturi ipotecare cu dobânzi avantajoase și un avans mic. Mai jos, poți afla ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a primi creditul, care sunt avantajele programului și care este avansul. 

 • Cadrul legal 
 • Garanția de la stat
 • Dobânda va fi subvenționată în anumite cazuri
 • Avansul și sumele acordate
 • Condiții de creditare
 • Cine poate aplica
 • Condiții salariale
 • Documente necesare pentru un credit Prima Casă
 • Condiții necesare pentru construirea casei
 • Pașii pentru obținerea unui credit
 • Avantajele programului Prima Casă 
 • Dezavantajele programului Prima Casă

Cadrul legal

Programul Prima Casă este reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 60/2009 și de Hotărârea de Guvern nr. 112/2020. Pentru anul 2020, există un acord de distribuire pentru 1,98 miliarde de lei din plafonul total de 2 miliarde de lei. 

La această hotărâre de Guvern se mai adaugă și prevederile Legii nr. 40/ 2020. Această lege susține implementarea programului “O familie, o casă”. Noul program impune o limită. Astfel, beneficiarii programului trebuie să aibă un venit net individual sau împreună cu partenerul de cel mult 4.500 lei. În cazul familiilor cu unul sau mai mulți copii, limita crește până la 7.000 lei. De asemenea, locuințele care pot fi cumpărate trebuie să aibă o valoare de cel mult 70.000 euro iar statul garantează o finanțare maximă de 66.500 euro, cu un avans minim de cel puțin 5% din prețul de achiziție sau de construcție a noii locuințe. 

Un alt aspect important vizează deținerea altor locuințe. Cei care doresc să apeleze la noul program se pot înscrie doar dacă nu dețin sau dobândesc pe durata contractului de credit mai mult de jumătate dintr-o altă locuință aflată la oraș. Excepție fac locuințele dobândite prin moștenire. 

O altă schimbare vine și în privința reducerii dobânzii. Astfel, familiile cu un copil au o reducere a dobânzii de 0,5% iar familiile cu doi sau mai mulți copii beneficiază de o reducere a dobânzii cu 1%. 

Garanția de la stat

În varianta inițială a programului, statul garanta, prin Fondul de Garantare Prima Casă, 50% din sumă pentru imobilele noi și 40% din sumă pentru cele vechi. Actualizările implementate începând cu 2020 stipulează, în plus, și că, în cazul familiilor vulnerabile, garanția statului poate merge până la 100% din suma împrumutată. 

Dobânda va fi subvenționată în anumite cazuri

Potrivit normelor în vigoare, se aplică și o subvenție a dobânzii de care pot beneficia anumite categorii de persoane. Mai jos sunt principalele reguli impuse de Hotărârea de Guvern nr. 112/2020:

 • 0,5% în cazul familiilor cu un copil;
 • 1% în cazul familiilor cu mai mulți copii;
 • 2% în cazul familiilor vulnerabile - în această categorie intră familiile cu un venit mai mic de 4500 lei pe lună, persoanele cu dizabilități fizice, mentale, senzoriale sau intelectuale, victime ale traficului de persoane, potrivit art. 6 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială.

Avansul și sumele acordate

În cazul beneficiarilor programului Prima Casă, avansul minim este de 5% din prețul de achiziție al locuintei. De asemenea, statul impune o valoare maximă a imobilului achiziționat după cum urmează:

 • 66.500 euro pentru construcțiile noi;
 • 57.000 euro pentru construcțiile vechi;
 • 66.500 euro pentru persoanele care își construiesc casa.

Toate aceste sume se calculează în lei la cursul valutar din data semnării antecontractului de vanzare-cumparare. Dacă vrei să îți iei un apartament mai scump de aceste limite, tot poți beneficia de o mică reducere. De exemplu, dacă dorești să cumperi un apartament de 70.000 euro într-un bloc vechi, va trebui să achiți un avans în valoare de 5%*66.500 + 70.000 - 66.500, deci 6.825 euro. 

Perioada de rambursare

În ceea ce privește returnarea creditului, împrumutul poate fi accesat pe o perioadă cuprinsă între 3 și 30 ani. 

Program prima casa

Cine poate aplica

Pentru a beneficia de condițiile avantajoase ale programului Prima Casă, trebuie să respecți următorii termeni:

 • să fii cetățean român;
 • să nu ai în proprietate cu soțul/soția ori alte persoane o locuință individuală sau în comun mai mare de 50 mp, cu excepția locuințelor primite drept moștenire;
 • să poți achita minimum 5% din valoarea locuinței ce urmează a fi cumpărată;
 • să nu ai în derulare alt credit ipotecar sau să fi accesat un credit prin programul Prima Casă în trecut;
 • să cumperi o locuință finalizată sau să ai în plan să construiești o locuință cu împrumutul acordat;
 • să achiți avansul minim și să constitui un depozit colateral egal cu valoarea dobânzii datorate pe o perioadă de trei luni.

De asemenea, locuința pe care o vei achiziționa trebuie să fie încadrată într-una din clasele de eficiență energetică A, B sau C. În plus, nu poți vinde noua locuință în primii cinci ani după achiziție. 

Condiții salariale

Pentru a putea aplica la programul Prima Casă, trebuie să ai un venit lunar stabil, valoarea acestuia fiind diferită în funcție de suma dorită și de banca la care dorești să apelezi. 

Chiar și persoanele cu salariul minim pe economie pot accesa un apartament prin Prima Casă, însă în cazul acestora, suma disponibilă va fi, de cele mai multe ori, mai mică decât plafonul maxim al acelei categorii de locuință. 

Documente necesare pentru un credit Prima Casă

Pe lângă îndeplinirea condițiilor de mai sus, dacă dorești să obții un credit prin programul Prima Casă, dosarul trebuie să includă următoarele documente:

 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință de salariu dacă lucrezi la MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Poliția Comunitară, Jandarmerie, penitenciar sau alte forme speciale. În caz contrar, informațiile sunt raportate la ANAF și nu mai este nevoie de adeverință de salariu. Pe lista celor care pot apela la programul Prima Casă intră mai ales persoanele cu venituri stabile obținute din salarii, pensii, rente viagere, contracte PFA sau drepturi de autor. Nu întotdeauna primesc împrumutul persoane care au venituri din chirii, salarii obținute în străinătate sau diurne;
 • antecontractul de vânzare-cumpărare în original, prin care să dovedești că ai plătit avansul;
 • actele de proprietate ale locuinței;
 • extras de Carte Funciară;
 • declarație pe proprie răspundere care să ateste că la data întocmirii dosarului pentru creditul Prima Casă nu deții o locuință mai mare de 50 mp și nu ai cumpărat o altă proprietate prin Prima Casă;
 • alte documente standard cerute de bancă în funcție de politica sa internă de acordare a creditelor.

Condiții necesare pentru construirea casei

Dacă îți dorești să construiești o casă, trebuie să respecți, cumulat, următoarele condiții:

 • să plătești avansul de 5% din costul de construcție;
 • să declari, în momentul solicitării creditului, că nu deții o locuință mai mare de 50 mp;
 • să fii proprietarul terenului pe care urmează să construiești casa;
 • să oferi o garanție că împrumutul pe care îl vei obține va fi folosit pentru a construi o casă pe respectivul teren;
 • să prezinți băncii un proiect tehnic al casei, precum și detalii legate de executarea lucrării;
 • să deții autorizație de construcție, precum și toate avizele necesare;
 • să faci dovada unui contract cu o firmă specializată în construcții în care să se precizeze că antreprenorul este obligat să termine construcția în cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din sumele oferite prin intermediul programului;
 • să oferi dovada achitării unei polițe de asigurări a lucrărilor de construcție;
 • să faci dovada constituirii unei garanții de bună execuție a lucrării în valoare de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări;
 • să nu înstrăinezi viitoarea casă în primii cinci ani după finalizare.

Pe lângă aceste condiții, viitorul proprietar se obligă să suporte costurile suplimentare care pot apărea față de cele precizate în deviz. 

Conditii necesare prima casa

Pașii pentru obținerea unui credit

Pentru a putea aplica pentru obținerea unui credit prin programul Prima Casă, trebuie să urmezi următorii pași:

 • Alege o locuință sau stabilește detaliile viitoarei construcții, îndeplinind toate condițiile menționate anterior;
 • Mergi la una dintre băncile participante în program pentru a obține informații referitoare la documentele necesare la dosar, pe lângă cele menționate anterior. Acestea pot fi diferite de la o bancă la alta. În general, dacă apelezi la banca la care încasezi salariul sau ai un cont de economii, este posibil să beneficiezi de alte avantaje specifice clienților;
 • Următorul pas este calcularea costurilor unui astfel de împrumut - poți face acest lucru pe site-ul băncii de unde vrei să iei creditul;
 • Completează dosarul de finanțare și depune-l la bancă pentru a fi analizat de un ofițer de credit. Ai grijă să fie complet pentru că altfel ți se va întoarce;
 • Dacă dosarul este complet, pasul următor implică evaluarea locuinței de către bancă;
 • După evaluarea de către un evaluator autorizat și constatarea valorii imobilului, banca îți poate aproba dosarul;
 • Va trebui să obții un Extras de Informare, care va fi atașat la dosar pentru a fi trimis la Fondul de Garantare Prima Casă;
 • Dosarul va fi analizat de către Fond - în cazul lipsei unor documente, a existenței unei greșeli din partea ta sau a unui angajat al băncii, dosarul se poate întoarce;
 • După aprobarea dosarului, trebuie să trimiți băncii răspunsul pozitiv împreună cu factura aferentă comisionului de garantare. Tot acum trebuie să achiți un comision de analiză către Fond care se calculează ca 0,25% din sumă;
 • Fondul emite un contract de garantare, care trebuie depus și el la dosar pentru obținerea creditului;
 • Următorul pas este semnarea contractelor în fața unui notar. Vei semna contractul de credit, contractul de garantare, contractul de vânzare-cumpărare și contractul de ipotecă;
 • După ce notarul te va anunța că locuința a fost intabulată în Cartea Funciară și că ipoteca s-a realizat, vei primi banii în cont și îi vei putea transfera vânzătorului.

Avantajele programului Prima Casă 

Obținerea unui credit prin programul Prima Casă are câteva avantaje importante:

 • vei beneficia de cel mai mic avans dintre toate formele de credit ipotecar, doar 5% din valoarea împrumutului. În cazul unui împrumut standard pentru o locuință, avansul este de minimum 15% din valoarea casei;
 • dobânda este și ea avantajoasă - se calculează din însumarea ROBOR la trei luni cu marja băncii (cel mult 2%). În cazul unui credit ipotecar obișnuit, dobânda este de aproximativ 5%;
 • poate fi accesat și de către persoane cu salariul minim pe economie, însă suma disponibilă va fi mai mică decât plafonul maxim pentru tipul de locuință ales (veche, nouă sau în construcție).

Prima casa 2020

Dezavantajele programului Prima Casă 

Ca orice formă de împrumut, și creditul prin programul Prima Casă vine cu o serie de dezavantaje:

 • dobânda în cazul acestui credit poate fi dezavantajoasă atunci când valoarea ROBOR la trei luni este ridicată;
 • este dificil să accesezi un astfel de împrumut deoarece trebuie să îndeplinești un număr mare de condiții, să completezi o mulțime de acte și să aștepți timp îndelungat pentru a vedea dacă se aprobă creditul (sau nu);
 • locuințele achiziționate prin programul Prima Casă nu se supun Legii Dării în Plată. Cu alte cuvinte, nu poți preda băncii locuința cumpărată dacă nu îți mai permiți să achiți rata lunară;
 • este necesar să plătești, pe lângă avans, și echivalentul a trei rate de dobândă aferente costului unui depozit;
 • nu poți vinde locuința timp de cinci ani după achiziționare;
 • trebuie să achiți un comision Fondului de Garantare Prima Casă. Acesta reprezintă 0,25% din suma împrumutată.

Programul Prima Casă îți oferă șansa de a te muta la casa ta. Dosarul pentru obținerea creditului este stufos, într-adevăr, însă avansul este mai mic decât în cazul unui credit imobiliar obișnuit, la fel și dobânzile, iar împrumutul este accesibil chiar și celor cu venituri mici. 

Sursa foto: Shutterstock


Ultima editare: 24 iunie 2020

Urmărește-ne în social media