Ghid imobiliar

Rezilierea contractului de închiriere – care sunt modurile legale de a înceta un astfel de contract

Multe persoane îmbrățișează varianta de a închiria un apartament în detrimentul unei investiții care înseamnă o rată la bancă pe o perioadă de 20 sau 30 de ani. În plus, consideră traiul în chirie o soluție avantajoasă, fie că aleg să aibă locuința în apropierea jobului sau nu vor să se simtă legați de un loc.

Cererea pentru închirierea apartamentelor este cu atât mai mare în București sau în Cluj-Napoca, orașe cu numeroase oportunități de carieră și universități recunoscute. Proprietarul își pune la dispoziție apartamentul, iar chiriașul plătește o sumă lunară pentru a beneficia de locuință. Atât unul, cât și celălalt au drepturi și obligații care sunt stipulate într-un contract de închiriere. Ce se întâmplă însă când se hotărăște rezilierea contractului de închiriere?

 

Rezilierea contractului de închiriere

Contractul de închiriere, numit și contract de locațiune are loc atunci când o persoană, proprietarul (locatarul) pune la dispoziție dreptul de folosință al imobilului, iar chiriașul (locatarul) are în schimb obligația să plătească lunar o sumă de bani, chiria.

Contractul de închiriere poate fi încheiat la notar sau nu, indiferent de situație, își păstrează aceeași valabilitate. Deci nu există obligația ca cei doi să oficieze documentul la notar. Rezilierea poate avea loc la termenul stabilit sau mai devreme, indiferent că încetarea contractului o dorește proprietarul sau chiriașul. Află mai multe despre rezilierea contractului de închiriere din rândurile de mai jos.

Rezilierea contractului de închiriere la termenul stabilit

Unul dintre obiectele contractului de închiriere este Durata contractului. Altfel spus, există o secțiune special dedicată unde se specifică care va fi perioada de timp pentru care contractul de închiriere este valabil, de regulă, un an. Altfel spus, cea mai simplă modalitate de reziliere a contractului de închiriere este împlinirea termenului înscris în contract.

Așadar, dacă s-a împlinit un an, atât chiriașul, cât și proprietarul pot să semnaleze fără probleme dorința de a opri continuitatea contractului de închiriere.

 

Rezilierea contractului de inchiriere

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit

Există situații diverse când chiriașul sau proprietarul vor rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit în contract. De exemplu, proprietarul se hotărăște să vândă apartamentul sau chiriașul să părăsească orașul. Indiferent de rolul în care te afli, chiriaș sau proprietar, iată ce trebuie să știi:

Contractul NU prezintă nicio mențiune cu privire la perioada de timp a închirierii

În această situație, atât chiriașul, cât și proprietarul pot opta să renunțe la înțelegere pe baza unei notificări – o solicitare prin care se cere încetarea contractului de închiriere pentru respectivul imobil și data de la care se dorește acest lucru.

De știut

  • nu se va anunța proprietarul sau după caz, chiriașul, de pe o zi pe alta că se dorește rezilierea contractului; există un termen de preavizcare are legătură cu intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei:
    undefinedundefined

Contractul este încheiat pe o perioadă determinată

Dacă contractul prevede durata de desfășurare, de exemplu intervalul de timp pentru închiriere este de un an de zile (contractul expiră pe 03.01.2020), în acest caz, atât chiriașul care s-a hotărât să părăsească orașul sau proprietarul care vrea mai nou să vândă locuința, au dreptul să ceară legal rezilierea doar dacă în contract există stipulat că încetarea poate avea loc mai devreme de data stabilită.

De știut

  • dacă în contract este stipulat că oricare dintre cei doi, chiriaș sau proprietar, poate cere rezilierea mai devreme, dar cu acordul celuilalt, în această situație, fără ca acela să consimtă, nu va putea fi reziliat contractul;
  • rezilierea înainte de termen, când există acordul ambelor părți, va respecta preavizul pe care Codul civil l-a stabilit, cel de 60 de zile, dacă intervalul pentru plata chiriei este de o lună de zile sau mai mare;
  • există și stipularea în contract că proprietarul are dreptul să îl dea afară mai devreme pe chiriaș (cu respectarea perioadei de preaviz), caz în care nu mai este nevoie de acordul acestuia din urmă pentru încetarea contractului;
  • dacă nu există în contract stipulări despre încheierea contractului mai devreme de data stabilită, atunci în mod legal se poate rezilia doar dacă;
    undefinedundefined

 

Rezilierea contractului pentru neplata chiriei

Am observat așadar formele amiabile când se poate încheia contractul de închiriere și anume, a expirat durata contractuală, unul dintre cei doi (chiriaș sau proprietar) face o solicitare prin care îl anunță pe celălalt de dorința de a înceta contractul, iar în actul oficial este stipulată această variantă.

Când unul dintre cei doi nu își respectă obligațiile din contract, de exemplu chiriașul nu își plătește chiria sau proprietarul face vizite inopinate, tulbură liniștea spațiului pe care l-a închiriat, contractul poate fi reziliat.

O situație des întâlnită este aceea când chiriașul nu își plătește chiria sau utilitățile, caz în care proprietarul dorește rezilierea și încearcă pe cale amiabilă să își recupereze banii. Este și situația când garanția nu mai este restituită și constituie suma de bani de care proprietarul se poate folosi. În cazul în care pagubele sunt considerabile și chiriașul nu este cooperant, se poate ajunge în instanță judecătorească.

 

Declarația la ANAF cu privire la încetarea contractului de închiriere

Dacă e vorba de un chiriaș fără obligativitate fiscală, proprietarul trebuie să înregistreze contractul la ANAF, prin urmare, atunci când are loc rezilierea lui, implicit va trebui să anunțe și fiscul și să facă dovada încetării acestuia.

Proprietarul trebuie să se prezinte la administrația fiscală de care aparține cu domiciliul (în termen de 5 zile), să depună formularul 220 și să ofere documentele doveditoare, convenția de încetare a contractului de închiriere (semnată de ambele părți), declarația pe propria răspundere.

Prin urmare, este important să cunoști precizările din contract, pentru a ști care îți sunt drepturile și în ce condiții poți rezilia în legalitate. Respectă perioada de preaviz și, indiferent de situație, păstrează întotdeauna calea amiabilă, care este de altfel și cea mai avantajoasă.

Ultima editare: 14 aprilie 2021
Back to top button