Utilități

Cum îți schimbi furnizorul de energie și gaze

Dacă te-ai mutat de curând într-o casa noua care îți poartă numele sau ești deja proprietar de mai mult timp, este bine să știi că, pe lângă posibilitatea de a încheia contracte pe piața liberă cu furnizorii de energie electrică și gaze, ai dreptul de a decide schimbarea acestora, astfel încât costurile corespunzătoare distribuției și consumului de energie electrică și gaze naturale să fie rentabile pentru tine. 

 • Cum faci primul contract pentru energie electrică și gaze
 • Drepturile clientului final prin liberalizarea pieței de energie
 • Schimbarea furnizorilor de energie și gaze
 • Când este bine să-ți schimbi furnizorii

Cum faci primul contract pentru energie electrică și gaze

E nouă proprietate impune schimbarea contractului cu furnizorul de electricitate și gaze pe numele noului proprietar. Ai la dispoziție o marjă de timp, dar este recomandat ca noile contracte să fie semnate cu furnizorii în decurs de cel mult trei luni de la luarea în posesie a locuinței. Păstrarea contractul pe numele fostului proprietar poate duce la sistarea serviciilor, la plata de penalități și costuri suplimentare, inclusiv pentru reconectarea serviciilor. 

Și cel care vinde o locuință are obligația de a comunica furnizorilor de energie electrică și gaz faptul că nu mai este proprietarul acesteia și trebuie să ceară rezilierea contractului.  

Documente necesare pentru o locuință veche: 

 • întocmirea unui contract pe numele noului proprietar, în baza actelor de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, act de moştenire, donaţie, concesiune și altele), a celor de identitate;
 • datele din ultima factură achitată de fostul proprietar; 
 • indexul la zi al contoarelor de electricitate și gaz; 
 • declarație pe proprie răspundere a noului proprietar. 

Documente necesare pentru locuințele noi sau pentru locuințele unde nu a mai fost încheiat niciodată un contract de furnizare de energie electrică și gaz natural ori în cazul locurilor de consum nou apărute: 

 • codul punctului unic din certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuție; 
 • actul de proprietate; dovada instalării de către distribuitor a contoarelor pentru energie electrică și gaz; 
 • indexul acestora; 
 • o cerere tip; 
 • o declarație pe proprie răspundere care poate varia de la operator la operator, care în linii mari se referă la veridicitatea documentelor și la asumarea obligațiilor de plată din contract. 

Toate aceste documente, pentru ambele situații, se fac după selectarea de către client a distribuitorului și furnizorului preferat. Contractul poate fi încheiat online, prin încărcarea documentelor necesare pe site-urile furnizorilor. Este necesar ca acestea să fie semnate, iar informațiile din documentele scanate să fie clare și lizibile.

Furnizorii îți vor trimite contractul în format online, pe care îl vei putea descărca sau vei primi o copie a acestuia la sediu. 

Drepturile clientului final prin liberalizarea pieței de energie

Liberalizarea pieței de energie (electricitate și gaze naturale) a adus o serie de modificări ale modului în care pot fi schimbați furnizorii pentru persoanele fizice. Principala diferență se referă la faptul că orice client își va putea alege un alt furnizor de energie electrică și/sau gaze, indiferent unde are domiciliul, spre deosebire de situația practicată până la momentul în care piața de energie a devenit una concurențială, care obliga utilizatorii să aleagă un furnizor de energie care deservea regiunea și localitatea în care își aveau domiciliul. 

Astfel, deschiderea totală către concurenţă a pieţei de energie și gaze naturale a implementat cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor, indiferent de natura consumului, casnic sau noncasnic, să uzeze de dreptul de eligibilitate. Aceasta înseamnă că un client final de energie electrică și gaze naturale poate să treacă de la furnizarea în regim reglementat (prin contractul-cadru de furnizare aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE) la furnizarea în regim concurenţial (la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale stabilite între furnizor şi clientul final de gaze naturale).

Astfel, toţi clienţii finali de energie electrică și gaze naturale au dreptul de a schimba furnizorul, în termen de 21 de zile de la data solicitării. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, tuturor operatorilor fiindu-le interzisă perceperea de taxe sau alte tarife legate de această procedură. Schimbarea furnizorului de energie electrică sau gaze naturale nu implică modificări de ordin tehnic la locul de consum. 

În plus, pe durata transferului de la un furnizor la altul, clientul final nu va fi deconectat de la furnizarea electricității sau de la alimentarea cu gaz natural, nu i se pot cere explicații pentru motivul care determină transferul și nu poate fi refuzat de noul furnizor. Totodată furnizorul la care clientul final dorește să renunțe nu poate face niciun fel de propuneri de reduceri de costuri sau alte beneficii și nu poate refuza solicitarea de transfer sub niciun motiv. 

Este important de precizat faptul că toate contractele de furnizare de energie pe piața liberă trebuie să prevadă expres posibilitatea denunțării acestuia de către client, precum și termenul în care se poate face acest lucru, cu precizarea că ANRE impune o limită maximă de 21 de zile. 

Citește și: Racordarea la rețeaua de gaze – legislație, acte necesare, pași de urmat

Schimbarea furnizorilor de energie și gaze

Procedura de schimbare a furnizorului nu poate fi inițiată decât de clientul final. Pentru încheierea unui nou contract de livrare a energiei electrice sau a gazelor naturale, trebuie să iei legătura cu un alt furnizor agreat și licențiat din lista publicată pe site-ul ANRE. 

Clientul poate negocia condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau poate accepta o ofertă standardizată. Se stabilesc clauzele contractuale, inclusiv asupra preţului de furnizare și se întocmește, cu procedura specifică (actele de proprietate, de identitate, index, dovada plății ultimelor facturi către celălalt furnizor, declarații pe proprie răspundere și altele), contractul de furnizare. 

Clientul este cel care denunță contractul precedent și informează vechiul furnizor, prin notificarea în scris sau prin e-mail, despre faptul că a ales să renunțe la contractul încheiat pentru furnizarea de energie electrică și gaze. Este util să obții o confirmare din partea acestuia cu privire la primirea notificării. 

Pentru clienții casnici care denunţă un contract de furnizare, aceasta devine efectivă după achitarea tuturor obligaţiilor de plată. Responsabilitatea stabilirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului sistemului la care este racordat locul de consum. Se consemnează, împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care începe furnizarea de energie (electrică sau gaze) de la noua societate de distribuție.

La rândul lui, clientul trebuie să noteze indexul contorului de energie electrică sau gaze naturale (cele mai utile sunt fotografiile cu înregistrarea datei și orei). 

În termen de maximum 42 de zile de la data schimbării furnizorului, vechiul furnizor va transmite o factură cu decontul final de lichidare al tuturor obligaţiilor de plată care trebuie achitate până la termenul scadent. 

Orice poate fi calificat drept un abuz din partea furnizorilor (nou sau vechi) asupra clientului poate fi reclamat prin e-mail la ANRE.

Citește și: Construcțiile viitorului – ce trebuie să știi despre casele pasive

Când este bine să-ți schimbi furnizorii

Renunțarea la actualul furnizor în favoarea altuia nu se poate face decât după ce clientul final a optat pentru cel nou și a fost încheiat un nou contract. 

Recomandarea general valabilă este aceea de a alege mereu un furnizor care are oferta cea mai avantajoasă, acesta fiind scopul liberalizării pieței de energie. Cu toate acestea, trebuie avute în vedere următoarele: 

 • evaluarea totală a facturii, comparativ cu cea actuală, dat fiind faptul că ofertele se referă doar la prețul energiei, iar factura va include și tarifele de distribuție, transport, certificate verzi, contribuția pentru cogenerare, acciza și TVA; 
 • condițiile de facturare, respectiv perioada pentru care se aplică tariful de la momentul încheierii contractului și perioada de valabilitate a contractului;
 • alte clauze contractuale care pot fi renegociate pe parcursul derulării contractului, precum și cele care ar putea produce efecte după încetarea acestuia sau pe durata derulării lui. 

Pentru a vedea care sunt exact costurile de furnizare și transport, orice utilizator poate compara ofertele societăților acreditare pe site-ul ANRE. În plus, toți furnizorii au obligația de a oferi date comparative clienților pe site-urile proprii.

Procedura de schimbare a furnizorilor de energie este mult simplificată, clientul final având o poziție protejată, fiind pus la adăpost de orice condiționări sau limitări venite din partea celor care le oferă, contra-cost, acces la sursele esențiale de energie. Singura problemă pe care o are consumatorul final este cea a costurilor pentru serviciile plătite. Și pentru aceasta utilizatorul are la îndemână cel mai simplu instrument: alegerea furnizorului cu cele mai rentabile tarife, ca soluție eficientă care reglează în final prețul. 

Sursa foto: Shutterstock.com

Ultima editare: 12 ianuarie 2022

Cristina Pop

Pasionată de cifre și scris în aceeași măsură, Cristina a reușit să își construiască o viață care o face fericită. Îi place să petreacă timp de calitate alături de oameni care o inspiră. E de părere că nu doar cei care ne înconjoară ne fac viața mai bună, ci și spațiile amenajate creativ, așa că pasiunea pentru design interior a venit firesc și o explorează și prin scris.
Back to top button