Ghid amenajareUtilități

Ce trebuie să știi despre instalația electrică a unei locuințe

Parte importantă a utilităților, alimentarea cu energie electrică este vitală pentru confort. În fapt, nu putem să ne imaginăm viața fără aparatele electrice, începând de la frigider și terminând cu bateria realimentată din rețea a telefonului mobil sau a automobilului. Depindem de curentul electric, iar acesta este vital, precum aerul.

Pe de altă parte, o instalație electrică incorect montată și impropriu calibrată poate duce la accidente și chiar la incendii, astfel că aceasta trebuie realizată după toate regulile de siguranță și eficiență. 

 • Cadrul legal și câteva date esențiale 
 • Rețeaua electrică. Planificare și instalare 
 • Măsuri de siguranță
 • Detalii pe care merită să le cunoști

Cadrul legal și câteva date esențiale

Instalația electrică din locuințe se realizează concomitent construcției în sine și trebuie să fie astfel concepută încât să funcționeze fără defecțiuni majore, timp de 30-50 de ani. Un alt element care contează în mod absolut este că aceasta să fie corect calibrată, pentru a face față sarcinilor de consum. 

Alimentarea locuințelor cu energie electrică se face reglementat, prin respectarea unor normative de calitate și siguranță, dar și a unor norme tehnice ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Este important de știut că proiectarea, executarea,  montarea, verificarea și reparațiile la instalația electrică din locuințe nu pot fi realizate decât de personal autorizat, atestat, iar pentru realizarea efectivă este necesară o atestare eliberată de ANRE.

Potrivit articolului 92 din Legea 123/2012, deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea echipamentelor de măsurare a consumului de energie și a componentelor instalațiilor electrice constituie infracțiune și intră sub incidența legii penale. 

Reglementările în vigoare stabilesc expres care sunt categoriile de instalații electrice pentru care este nevoie de atestat:  

 • instalațiile electrice din interior, respectiv rețeaua electrică, de la punctul de măsurare a consumului până la prize, becuri sau aparatura electrocasnică;
 • rețeaua și instalațiile electrice de joasă tensiune, care funcționează la o tensiune de 0,4 KV, respectiv 0,23 KV, care sunt utilizate pentru alimentarea directă a consumatorilor casnici aflați în locuințe individuale, colective de tipul blocurilor sau al altor clădiri, care sunt în proprietatea distribuitorului sau a furnizorului de energie electrică;
 • instalațiile de medie tensiune, care funcționează la tensiuni de 6 KV, 10 KV sau 20 KV;
 • instalațiile de înaltă tensiune, care transportă energia electrică de la producător către consumatori.

Rețeaua electrică. Planificare și instalare

Planificată și montată corect, cu materiale de calitate și de persoane autorizate, instalația electrică poate funcționa fără niciun fel de deficiențe câteva decenii. Dar pentru a se ajunge la acest rezultat totul trebuie gândit în cele mai mici detalii.

Montarea instalației electrice se realizează în stadiul de casa la rosu, în cazul locuințelor noi, dar poate fi complet schimbată și îmbunătățită în orice locuință, dacă instalația veche este depășită, are defecțiuni sau nu mai corespunde normelor ori necesităților. În ambele cazuri, sunt necesare un plan de execuție și un necesar de materiale. 

O rețea electrică bine realizată pleacă de la necesitățile obiective de alimentare cu energie electrică a locuinței, ținând cont de dimensiunea acesteia și luând în calcul anticiparea creșterii consumului. Din acest ultim punct de vedere, o rețea electrică ce se montează azi, va fi calibrată la un consum cu cel puțin 20% peste necesarul actual.

Conform acestei abordări, primul pas este acela de a stabili un număr de consumatori, necesarul de surse de alimentare, poziția acestora, atât pentru prize și întrerupătoare, dar și eventualele corpuri de iluminat suplimentare (aplice, rețea de spoturi luminoase etc.). Este util și recomandat ca, în locuințele mari, unde numărul aparatelor electrice este mare, rețeaua să fie gândită pentru a putea susține alimentarea marilor consumatori (plite electrice, sisteme de incalzire pe curent electric, uscătoare de rufe, băi și dușuri cu hidromasaj). 

O soluție abordată frecvent, mai ales în cazul caselor și apartamentelor din ansamblurile rezidentiale noi, este aceea de a monta o instalație electrică separată pentru aparatele cu putere foarte mare, prezente în mod obișnuit în locuințele moderne. Un avantaj al acestora este eliminarea riscului incidentelor prin suprasarcină, iar în caz de avarie, curentul se va întrerupe doar într-o parte din echipamente.

Ce cuprinde o rețea electrică: 

 • panoul electric – are rolul de a distribui și proteja de suprasarcină rețeaua, în ansamblul ei, și aparatele electrice, prin intermediul siguranțelor electrice instalate; 
 • contorul electric – instalat doar de personal autorizat, în urma unui contract încheiat între locatar și firma de furnizare a energiei electrice, este dispozitivul care măsoară și înregistrează consumul de energie electrică a locuinței și care se montează obligatoriu între sursa de tensiune care alimentează locuința și panoul electric din casă;
 • circuitele electrice – reprezintă conductorii electrici de la sursa de tensiune la punctele de consum (priză, surse de lumină), care se montează în pereții casei, în canale speciale orizontale și verticale, în momentul în care structura pereților este complet uscată, traseele respective fiind prevăzute în proiectul de construcție al casei; 
 • ramificațiile și duzele acestora – reprezintă punctele de bifurcație ale conductorilor electrici, în mod ideal, fiind separate cele care alimentează prizele de cele care alimentează sursele de lumină;  
 • prize și întrerupătoare ca puncte finale ale rețelei, destinate conectării consumatorilor electrici. 

Concomitent cu acest plan și cu montarea rețelei, trebuie să se stabilească numărul de prize necesare în fiecare cameră, poziția și înălțimea lor. Nu există un număr minim sau maxim de întrerupătoare, acesta depinde de dimensiunea și destinația încăperii, ideal fiind să existe cel puțin două prize în fiecare cameră. 

Găsirea locului adecvat pentru montarea prizelor elimină utilizarea prelungitoarelor și a triplu ștecherelor, care nu sunt nici sigure, nici estetice. La fel de importantă este stabilirea numărului necesar de prize în încăperile unde se află mulți consumatori (în bucătărie, de exemplu), precum și dacă și unde se montează prizele în baie. 

Din punctul de vedere al siguranței, este bine ca un consumator de putere mare să corespundă unei singure surse de alimentare, fiind de dorit evitarea alimentării dintr-o singură priză a două sau mai multe electrocasnice mari consumatoare de energie. 

Trebuie luat în calcul și modul în care se face izolarea conductorilor electrici în structura pereților, mai ales în cazul celor din interior, care nu sunt realizați din zidărie. Materialele izolatoare trebuie să fie sigure și rezistente la căldură, ignifuge și să nu permită scurgeri de curent electric. Frecvent, sunt utilizate canalele realizate din sticlă, PVC sau ceramică. Totodată, este bine de știut că există mai multe tipuri de conductori electrici, pentru diferite segmente ale rețelei electrice. 

Este extrem de important ca siguranțele electrice montate în panoul electric să fie dimensionate corect, raportat la un consum maxim suportat de rețeaua căreia le corespund. Siguranțele calibrate incorect fie vor întrerupe alimentarea frecvent și inutil, fie vor duce la supraîncărcarea rețelei și la potențial risc de incendiu, prin apariția de incandescență în conductorii electrici. 

La fel de important este ca montarea instalației electrice în camerele cu umiditate ridicată (baie și bucătărie, dar și surse aflate în exteriorul casei) să se facă folosind sisteme de izolare specifice pentru medii umede, iar prizele instalate să fie protejate de contactul direct cu vaporii de apă și apă, atunci când nu sunt conectați cu un consumator. Totodată, normele de siguranță impun ca instalația de alimentare cu gaz și rețeaua electrică să fie montate la distanță, ideal, în pereți diferiți. 

Măsuri de siguranță

Utilizarea curentului electric trebuie însoțită de unele măsuri de siguranță. Acestea privesc siguranțele și modul de utilizare al rețelei electrice. 

Una dintre măsurile obligatorii de siguranță este împământarea, utilizată pentru toate rețelele electrice, fiind obligatorie. Aceasta înseamnă legarea la sol a unor elemente care nu sunt termoconductoare, dar care sunt bune conductoare de electricitate. Rolul lor este acela de a proteja echipamentele electrice (în caz de supratensiuni sau descărcări electrice care pot arde circuite electrice, cabluri și conductori), precum și de accidente generate de contactul cu descărcarea electrică.

O bună măsură de siguranță o reprezintă siguranțe diferențiale, care elimină complet riscul curentării, ca urmare a unor scurgeri de curent. Siguranțele diferențiale întrerup automat alimentarea cu energie, atunci când sesizează variații foarte mici de curent electric, care nu trec prin conductori. Concret, în cazul electrocutării, atunci când curentul electric trece prin corpul uman, siguranțele diferențiale întrerup complet alimentarea cu energie. Timpul de reacție al acestora este de sub o secundă, ceea ce elimină orice risc. 

Măsurile de siguranță cer ca orice lucrări la instalația electrică (indiferent că este vorba de reparații sau adaptări) să fie realizate doar de personal autorizat, iar reparațiile simple (pe care le poate face oricine, de la montarea unei prize la schimbarea unui bec) să se facă doar după ce alimentarea cu energie electrică a segmentului respectiv a fost oprită de la panoul electric, prin decuplarea siguranței. 

Ce mai trebuie să știi

Montarea și reparațiile la rețeaua electrică a casei trebuie realizate doar de personal calificat, dar, chiar și așa, este bine să cunoaștem unele detalii, inclusiv tehnice, atât pentru buna întreținere a rețelei electrice, cât și pentru siguranță. 

Instalația electrică trebuie calibrată corect la dimensiunea casei. Costurile legate de proiectul și montarea instalației depind de cât de mare este locuința. 

Prizele și întrerupătoarele pot fi montate pe perete sau îngropate în tencuială. În plus, există o serie de reguli standard pentru montarea prizelor și a întrerupătoarelor. Acesta nu pot fi montate oriunde, pentru fiecare situație și încăpere existând prevederi care trebuie respectate. Astfel:

 • în baie, sunt trei zone de protecție unde pot fi montate prize, obligatoriu cuplate la siguranțe din categoria celor diferențiale și cu sisteme de protecție suplimentară pentru apă și umezeală
 • în bucătărie, numărul de prize trebuie să țină cont de modul de organizare și de câți mari consumatori sunt (frigider, combină frigorifică, plită și cuptor electric, hotă, alte electrocasnice uzuale).

Ideal este să existe cel puțin 4-5, eventual cu circuite de alimentare separate. Contează foarte mult și înălțimea la care sunt montate prizele, ideal fiind la circa 100-130 de centimetri deasupra podelelor sau chiar mai sus (pentru hotă, la cel puțin 15 centimetri față de colț și 30 față de plafon). 

Pentru a avea acces ușor la aceasta în cazul defecțiunilor, poziția conductorilor în structura pereților este standardizată. 

Standardele de distribuție pentru uz casnic ale curentului electric în România sunt de 16 amperi (arată intensitatea fluxului electric). Tensiunea electrică a curentului este și ea standardizată la 230 volţi curent alternativ.

Puterea electrică se măsoară în wați și rezultă prin înmulțirea tensiunii cu intensitatea curentului electric. Conform acestor date, dintr-o sursă, o priză, de exemplu, pot fi preluați pentru consum 230 V x 16 A = 3.680 de waţi, aceasta fiind puterea maximă instalată pentru consum casnic, pe o unitate de alimentare. Sunt foarte rare situațiile în care aparatele casnice au o putere mai mare de 3000 de wați, dar, în acest caz, ele trebuie alimentate singure, din surse individuale. 

Nu toate materialele au capacitatea de a permite trecerea curentului electric. Cele care lasă curentul să treacă sunt conductori (metale, în general, în mod special cupru), cele care nu conduc curentul electric se numesc izolatori (PVC, diferite alte materiale plastice, ceramica, sticla).

Indiferent cât de practic a fost concepută instalația electrică a unei case, este inevitabilă utilizarea prelungitoarelor și a ștecherelor duble sau triple. Pentru siguranță, acestea trebuie controlate periodic, pentru că se deteriorează, iar sistemele izolatoare îmbătrânesc și-și pierd din funcționalitate. Mai mult, este important să nu se combine mai multe prelungitoare; nu se recomandă utilizarea concomitentă a mai multor consumatori alimentați la o priză multiplă, indiferent dacă are circuit separat sau nu și indiferent de puterea totală a consumatorilor.

Simpla utilizare a unor prize cuplate cu întrerupătoare poate scoate complet din tensiune o serie de aparate care nu sunt folosite, ceea ce poate aduce, în timp, economii la factura de curent, iar montarea de la bun început a unor astfel de prize este unul din standardele rețelelor electrice ale locuințelor moderne. 

Fluctuațiile de energie, deconectările dese ale siguranțelor, arderea frecventă a becurilor sau defecțiunile unor aparate electrice din casă trebuie considerate un semnal de alarmă care indică defecțiuni ale instalației electrice sau probleme în funcționarea acesteia. În aceste situații, se impun verificarea instalației, identificarea problemelor și remedierea acestora. O regulă de aur spune că o siguranță care sare de mai mult de două ori, în 24 de ore, indică o problemă a instalației electrice, iar verificarea acesteia trebuie considerată o urgență. 

Sistemele moderne care sunt parte din instalația electrică a casei respectă toate normele, sunt realizate conform unor standarde înalte și au o durată de viață lungă și foarte lungă. Mai mult, acestea sunt astfel concepute încât să ofere maximă siguranță în exploatare. Chiar și așa, instalarea și verificarea rețelei electrice trebuie realizate doar de specialiști atestați.

Ultima editare: 28 octombrie 2021
Back to top button