Ghid vânzareProfesioniști

Legea agentului imobiliar – Reglementarea Profesiei de Agent Imobiliar

Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de intermediere imobiliară, înregistrată în Senat pentru dezbatere la începutul acestui an, vizează reglementarea activității de agent imobiliar, dar și a serviciilor de intermediere imobiliară.

Piața imobiliară din România va cunoaște o schimbare substanțială în urma adoptării în Parlament a acestei propuneri legislative, venite ca răspuns la necesitatea asigurării unui cadru transparent și sigur pentru practicarea profesiei de agent imobiliar.

Ce presupune legea agentului imobiliar, dar și cum va influența aceasta activitatea imobiliară pe viitor, aflăm din articolul de mai jos.

  • Legea agentului imobiliar – la ce se referă aceasta și care este scopul ei
  • Ce este important să știi despre această lege ca agent imobiliar. Ce schimbări aduce legea agentului imobiliar 
  • În ce va consta formarea profesională a agenților imobiliari potrivit legii
  • Ce condiții vor trebui să îndeplinească cei care doresc să devină agenți imobiliari 

Legea agentului imobiliar – la ce se referă aceasta și care este scopul ei

Potrivit propunerii legislative, legea agentului imobiliar are rolul de a reglementa activitatea de intermediere imobiliară, dar și modalitatea de organizare și funcționare a profesiei de intermediar imobiliar. Aceasta ia în calcul reglementarea profesiei de intermediar imobiliar atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice.

👉 Cum va schimba Legea Agentului Imobiliar piața rezidențială? Umărește cea mai recentă ediție a emisiunii ZF Real Estate by Storia.ro

Legea instituie obligativitatea intermediarilor imobiliari de a încheia un contract în formă scrisă cu beneficiarii serviciilor de intermediere imobiliară. Contractul dintre client și agentul imobiliar are rolul de a crea un cadru legal care să reglementeze drepturile și obligațiile părților. 

Totodată, agentul imobiliar nu are dreptul de a primi remunerația cuvenită de la client, în lipsa încheierii unui contract scris.

Intermediarul imobiliar poate acționa atât în favoarea uneia dintre părțile implicate în tranzacție, cât și în favoarea ambelor părți. Potrivit inițiativei legislative, un agent imobiliar poate intra într-o relație de intermediere imobiliară ca intermediar al tranzacției, ca intermediar exclusiv al înstrăinătorului sau ca intermediar exclusiv al dobânditorului.

👉 Încrederea clienților în serviciile de intermediere imobiliară crește exponențial, atunci când agentul imobiliar activează într-un mod profesionist. Prezența pe Storia.ro este startul ideal al unei tranzacții imobiliare de succes.

În cazul în care agentul a încheiat un contract de intermediere cu una dintre părțile tranzacției și dorește să presteze servicii de intermediere și pentru cealaltă parte implicată, acesta trebuie să înștiințeze în scris ambele părți ale tranzacției, cu privire la aspectul menționat.

Un element de noutate pe care propunerea legislativă îl aduce este obligația deținătorului bunului tranzacționat de a menționa în contractul încheiat cu intermediarul imobiliar eventualele vicii ale imobilului. În plus, agentul imobiliar se obligă să înștiințeze cealaltă parte implicată în tranzacție despre aceste vicii.

De asemenea, propunerea legislativă ia în considerare înființarea unui Registru Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari (RENII), care să condiționeze libera practică a agenților imobiliari. 

Cu alte cuvinte, agenții imobiliari își vor putea exercita profesia numai dacă se vor înscrie în RENII și dacă vor deține o autorizație valabilă, atât la data încheierii contractului cu clientul, cât și pe perioada prestării serviciilor.

Scopul instituirii acestor modificări legislative este îmbunătățirea calității serviciilor de intermediere imobiliară, astfel încât consumatorul final să poată beneficia de standarde înalte de calitate.

👉 Pentru a menține un standard ridicat în exercitarea profesiei de agent imobiliar, utilizează noul pachet de beneficii Storia.ro SMART PACKS, cu promovări lunare gratuite și reduceri la opțiunile de promovare. 

Ce este important să știi despre această lege ca agent imobiliar. Ce schimbări aduce legea agentului imobiliar 

Legea agentului imobiliar prevede schimbări care vizează exercitarea profesiei de agent imobiliar, de la formarea și certificarea intermediarilor imobiliari, până la îndeplinirea sarcinilor de muncă în domeniul imobiliar.

Propunerea menționează elaborarea unor norme de conduită specifice, aplicabile agenților imobiliari, referitoare la relațiile pe care aceștia le stabilesc cu celelalte părți implicate într-o tranzacție imobiliară.

Pentru a deveni agent imobiliar, legea propune o procedură de formare profesională în trei etape. Persoanele care își doresc să ocupe funcția de agent imobiliar trebuie să urmeze, în primul rând, un curs de inițiere, organizat de către instituțiile acreditate, sub supravegherea Autorității Naționale pentru Calificări. 

Școlile acreditate vor avea obligația de a asigura condițiile necesare pentru pregătirea practică a persoanelor înscrise. La finalizarea cursului, în urma examinării, școala va elibera o diplomă care să certifice promovarea de către cursant.

O a doua etapă în autorizarea intermediarilor imobiliari constă în susținerea și promovarea examenului de absolvire a cursului de inițiere. Examinarea se va organiza în școlile acreditate care au organizat cursul de inițiere, prin stabilirea unor comisii de examinare.

Nu în ultimul rând, autorizarea în profesia de agent imobiliar se încheie cu emiterea autorizației și înscrierea în Registrul Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari.

În ce va consta formarea profesională a agenților imobiliari potrivit legii

agent imobiliar

Formarea profesională a agenților imobiliari va consta în efectuarea unui curs de inițiere de cel puțin 180 de ore, dintre care 60 de ore se vor adresa abordării teoretice, iar 120 de ore vor fi alocate pregătirii practice.

Prin intermediul cursului de inițiere, persoanele care doresc să activeze în domeniu și să devină intermediari imobiliari trebuie să dobândească acele competențe necesare pentru negocierea unei tranzacții imobiliare.

Pe lângă formarea profesională inițială, legea stabilește cadrul unei formări profesionale continue, cu o durată de minim 40 de ore. Aceasta este organizată de instituții de formare profesională acreditate și se finalizează cu eliberarea unei adeverințe.

Formarea profesională continuă condiționează reînnoirea autorizației de agent imobiliar. Legea propune reînnoirea autorizației o dată la 3 ani, cu condiția efectuării orelor de formare profesională continuă, a deținerii capacității depline de exercițiu, a inexistenței unei condamnări de infracțiune și a deținerii asigurării de răspundere profesională. 

👉 Pentru a obține performanță de-a lungul carierei, un intermediar imobiliar investește în formarea profesională continuă și își dezvoltă în permanență calitatile necesare unui agent imobiliar de succes

Ce condiții vor trebui să îndeplinească cei care doresc să devină agenți imobiliari 

Condițiile pentru dobândirea calității de agent imobiliar sunt clar reglementate în propunerea de lege. Persoana în cauză trebuie:

  • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  • să fi absolvit o formă de învățământ secundar superior, cu diplomă de bacalaureat;
  • să nu fie condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;
  • să promoveze examenul de finalizare a cursului de formare profesională inițială și să dețină o diplomă, ca urmare a examinării;
  • să fie înscrisă în RENII;
  • să dețină o poliță de asigurare de răspundere profesională valabilă.

Propunerea de lege menționează obligativitatea deținerii unei polițe de asigurare de răspundere profesională al cărei beneficiar este agentul imobiliar, atât pe perioada dobândirii calității de intermediar imobiliar, cât și în momentul reînnoirii autorizației necesare prestării funcției.

Se dorește ca Registrul Electronic Național al Intermediarilor Imobiliari, în care vor fi înscriși toți intermediarii imobiliari cu drept de exercitare a profesiei, să fie public și accesibil de pe pagina de internet a Autorității. 

Pentru a se înscrie în RENII, agenții imobiliari vor fi nevoiți să facă o cerere în baza diplomei obținute ca urmare a promovării examenului. După aprobarea cererii, intermediarul imobiliar va primi o autorizație de exercitare a profesiei, atribuindu-i-se un număr unic de înregistrare, urmând a fi menționat în toate contractele încheiate de către agentul imobiliar.

Deși menite a aduce schimbări semnificative pe piața muncii, inițiativele prevăzute în legea agentului imobiliar au ca țeluri impunerea unui standard de calitate ridicat în prestarea serviciilor de intermediere imobiliară și obținerea unor performanțe crescute în profesia de agent imobiliar, specializat prin cursuri de formare și autorizat în exercitarea profesiei sale.

Back to top button